Miodrag iz Peći
01. Avgust 2021.
Veliko Bravooo!!!
Predlažem redakciji da povodom ovih svečarskih dana objavite almanah svih Vaših karikatura za ove dve godine. To će sigurno biti najposećenija stranica jer su Vaše karikature prikaz kosmetske stvarnosti.