Vlada Kosova zbog koronavirusa ograničila kretanje ljudi i vozila

Priština
Izvor: AntenaM

Vlada Kosova je preduzela nove mere kako bi sprečila širenje koronavirusa, a od sutra je zabranjeno kretanje građana i privatnih vozila između 10 i 16 časova i od 20 do 6 sati, javlja Zeri.

Ova mera zabrane ne odnosi se na medicinske potrebe, proizvodnju, snabdevanje i prodaju osnovnih proizvoda (hrane i lekova za ljude i životinje/živinu) i za usluge i aktivnosti u vezi sa upravljanjem pandemijom (menadžment i osoblje vlade i opština iz ovih sektora: zdravstvo, bezbednost i državna uprava).  

U odluci se navodi da je omogućena sloboda kretanja za privredne subjekte klasifikovane kao važne prema NACE kodovima koje Ministarstvo ekonomije, rada, trgovine, industrije, preduzetništva i strateških investicija dozvoljava da deluju u ovom vanrednom periodu u vezi sa pandemijom COVID-19, kao i sloboda prevoza robe i usluga za osiguranje rada lanca snabdevanja.

Od sutra je kretanje na ulicama dozvoljeno, ali ne više od dve osobe zajedno i uvek držeći međusobnu udaljenost od dva metra.

Zabranjeni su skupovi kako u javnim tako i privatnim sredinama, bilo otvorenog ili zatvorenog tipa - osim kada je to neophodno za obavljanje zadataka za sprečavanje i borbu protiv pandemije i gde je izvodljivo rastojanje dva metra.

U slučaju smrti, sahrani mogu prisustvovati samo bliski članovi porodice pokojnika i lica koja obavljaju pogrebnu uslugu, navedeno je u odluci kosovske vlade.

Institucije Vlade Kosova dužne su da preduzmu neophodne radnje za sprovođenje ove odluke, navodi se u odluci kosovske vlade.