Hadžiju: Ključno pitanje za novu vladu biće dijalog Srbije i Kosova

Ešeref Hadžiju
Izvor: Reporteri

Jedno od ključnih pitanja za sledeću vladu, koja će proizaći iz izbora 14. februara, biće finalizacija dijaloga sa Srbijom, jer bez postizanja sporazuma sa Srbijom, koji bi obezbedio uzajamno priznanje, Kosovo neće moći da napreduje u procesu konsolidacije kao nezavisna država u međunarodnoj areni.

Da stvar bude gora, dalje produžavanje ovog sporazuma ne samo da ometa, već rizikuje da dodatno oslabi položaj Kosova.

Tokom skoro 70 godina pregovora između Palestine i Izraela, položaj Palestine se sve više umanjuje. Palestina je do danas ostala bez punog međunarodnog priznanja i bez sedišta u UN.

U slučaju Kosova, dijalog bez dogovora ne samo da sprečava konsolidaciju Kosova na međunarodnoj sceni, već svakim danom sve više i više upija izvanrednu energiju u domaću političku i socijalnu sferu.

Stoga bi nam u unutrašnjoj politici zaključivanje ovog poglavlja omogućilo da svoju energiju usmerimo na druge konkretne probleme, kao što su ekonomija, zdravstvo, obrazovanje, razvoj i prosperitet.

Naravno, postizanje sporazuma između Kosova i Srbije ne zavisi samo od volje Kosova, već i od volje Srbije. Ali, Kosovo, iako nema i ne može da kontroliše volju Srbije, može i treba da ima u rukama potpuno unutrašnje ujedinjenje po ovom pitanju.

Poslednjih deset godina razgovora sa Srbijom, pored brojnih nesuglasica sa drugom stranom, praćene su i brojnim nesuglasicama između političkih partija na Kosovu. Ovo je prirodno umanjilo položaj Kosova u dijalogu i prouzrokovalo unutrašnju političku nestabilnost.

Zbog toga je danas, više nego ranije, potrebno potpuno ujedinjenje političkog spektra na Kosovu u susret ovom pitanju. S tim u vezi, bilo bi prikladno da političke stranke sednu i razgovaraju i postignu nacionalni konsenzus u vezi sa pristupom dijalogu.

Tako nešto bilo bi dobro učiniti pre izbora 14. februara, tako da platforma za dijalog bude objedinjena u izbornim programima svih političkih partija.

Time bi Kosovo ojačalo svoju poziciju u odnosu na drugu pregovaračku stranu (Srbiju), ali i u odnosu na stranu koja posreduje (EU i SAD).

Štaviše, ovaj nacionalni konsenzus bi izbegao nepotrebne društvene i političke rasprave na Kosovu oko toga ko su patriote, a ko izdajnici.

Shodno tome, izbegla bi se dalja socijalna i politička polarizacija u zemlji, barem u vezi sa ovim pitanjem.

Na kraju, sporazum sa Srbijom je nacionalni interes i ne može se uspešno finalizovati bez nacionalnog pomirenja.

 

Piše Ešeref Hadžiju, bivši konzul Kosova u Kataru