Moj najvažniji posao, da pomognem Kosovu da ubrza svoj put ka EU

Šef Kancelarije EU na Kosovu Tomas Suniog
Izvor: Reporteri

Kako se približavamo kraju godine, želeo bih da razmislim o evropskoj budućnosti Kosova. Na Kosovu je podrška članstvu u Evropskoj uniji veoma jaka; prema poslednjoj anketi članstvo podržava velika većina građana (93 odsto). Ovaj pokazatelj me čini srećnim i ponosnim i uliva mi nadu. To me, takođe, motiviše da nastavim svoj najvažniji posao: da pomognem Kosovu da ubrza svoj put ka EU.

Prošla godina je donela mnoge izazove, ali i neke pozitivne pomake. Na Kosovu su održani parlamentarni i lokalni izbori, oni su generalno bila dobro organizovani, transparentni i konkurentni, uprkos nekim nedostacima.

Izborni rezulatati su doveli do stvaranja snažne Vlade sa stabilnom većinom u Skupštini i ambicioznim planom reformi.

Takođe, ovu godinu pratio je i dobar privredni rast. Ekonomski oporavak Kosova je premašio očekivanja. Kosovo se, kao i mnoge naše zemlje, ove godine borilo sa pandemijom, ali u sledeću godinu ulazi sa niskim nivoom prenosa i relativno visokom stopom vakcinacije. Kosovo počinje sledeću godinu sa puno sreće i ima razloga za optimizam u pogledu budućnosti.

Kraj godine je uvek vrijeme za razmišljanja i nove odluke. Želeo bih da Kosovo razmisli o načinima daljeg razvoja onoga što je već postignuto, o izazovima, datim obećanjima, nadama i mogućnostima.

Čvrsto verujem da je vreme da se poboljša život građana na Kosovu: da se strah od budućnosti pretvori u radost.

-  Vlada ima uslove da naredni trogodišnji period iskoristi bez izbora i drugih nepredviđenih političkih prekida. Može donositi odluke o važnim pitanjima, koristeći mogućnosti koje nudi Evropska unija.

 - U oktobru je EU objavila Izveštaj o Kosovu u  kojem se ocenjuje koliko je Kosovo spremno za članstvo u EU i daju preporuke. U izveštaju je pozitivno ocenjenja posvećenost unapređenju reformi u vezi sa EU; takođe se jasno stavlja do znanja da neće biti prečica na putu ka EU. Kosovo tek mora da sprovede konkretne reforme.

 - Kosovo je prihvatilo Evropsku reformsku agendu II i Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ovi dokumenti, koji izgledaju vrlo birokratski, zapravo služe kao vodič za reforme; u njima se navode mere, odluke i zakonodavni koraci koje je vlada obavezala da preduzme. Što ih Kosovo više sprovodi, to će njegovi standardi biti bliži standardima EU. Važno je da Kosovo ne zanemari njihovu primenu: to je u interesu građana i biznisa.

 - Kosovo tek treba da iskoristi Ekonomski i investicioni plan EU za zapadni Balkan . Mogućnosti su velike za društveno-ekonomski razvoj. Planom se može dobiti do devet milijardi evra bespovratne pomoći u okviru iInstrumenta za pretpristupnu pomoć za podršku razvoju u ključnim oblastima, kao što su: transport, energija, životna sredina, digitalna i zelena tranzicija, privatni sektor, mladi ili zdravstvena otpornost. Oni će poboljšati oporavak od pandemije COVID-19 i, kada se koriste, mogu dovesti do rasta, investicija i radnih mjesta.

 Ravnomeran, neprekidan i neometan pristup čistoj energiji važan je za svako domaćinstvo. Problemi u snabdevanju strujom i proizvodnja na način koji je opasan po zdravlje izazivaju zabrinutost. Najveći deo električne energije proizvode dve elektrane na ugalj koje zagađuju okolinu, što ima ozbiljan utjecaj na zdravlje i ekonomsko blagostanje građana. Kosovu je potreban ambiciozan i kredibilan dugoročni plan koji se fokusira na obnovljive izvore, energetsku efikasnost, dekarbonizaciju i ekonomske mogućnosti u ovom sektoru. EU je spremna finansijski podržati prelazak na zdravu i čistu energiju, kao što je to činila i do sada.

 - Vlada je s pravom fokusirana na vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Sada kada je usvojila Strategiju vladavine prava, važno je da je implementira. Takođe ohrabrujem Kosovo da pojača napore na jačanju nezavisnosti pravosuđa, poveća kapacitete i obezbedi efikasno funkcionisanje agencija za sprovođenje zakona, smanji zaostale nerešene predmete, sprovede prijavu imovine i konfiskuje imovinu od kriminala. Tokom godina, EU je podržavala Kosovo u ovim oblastima i nastaviće da to čini kako bi povratila poverenje javnosti u nezavisni pravosudni sistem.

 - Kosovo je dokazalo svoju demokratsku zrelost na parlamentarnim i lokalnim izborima. Izborne posmatračke misije EU koje su slane tokom godina objavile su preporuke o tome kako ojačati izborni proces. Kosovo sada mora da krene u dugo odlagani proces izborne reforme: put koji zahteva političku posvećenost. Optimista sam da će političke stranke, institucije i civilno društvo biti na odgovarajući način angažovani i da će biti deo ovog posla.

Reforma javne uprave je složen proces koji zahteva snažno političko vodstvo. Kosovo zaslužuje profesionalnu i depolitizovanu državnu službu, kao i efikasnu, odgovornu, kredibilnu i ka građanima usmerenu administraciju. Ovde je vlada poduzela nekoliko inicijativa za postavljanje novog smjera reformi. Radujem se usvajanju nove strategije i implementaciji zakona koji se razmatraju. Tokom godina, EU je mnogo ulagala u ovu oblast. Nova sredstva za unapređenje usluga su u pripremi.

 - S obzirom na to da je Zapadni Balkan bio i biće prioritet za EU, gradimo bliže odnose sa regionom. Spomenimo neke inicijative za dobrobit građana i privrede: regionalni sporazum o dobrovoljnom smanjenju roming tarifa; Akcioni plan za implementaciju Zelene agende; Agenda za inovacije, istraživanje, obrazovanje, kulturu, mlade i sport i stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta. Ohrabrujem Kosovo da igra konstruktivnu ulogu u aktivnostima regionalne saradnje.

 - Veoma sam svestan važnosti vizne liberalizacije i razumem frustraciju zbog činjenice da su građanima Kosova i dalje potrebne vize. U tom smislu, Evropska komisija ostaje pri oceni iz jula 2018. da je Kosovo ispunilo sve standarde za liberalizaciju viznog režima. Ovaj predlog je na razmatranju u Veću. Kosovo ima priliku da se uključi u dijalog sa državama članicama kako bi tražilo njihovu podršku i trebalo bi da bude spremno da se pozabavi svim zabrinutostima koje neke od njih još uvek imaju.

Na Kosovu je da iskoristi ove mogućnosti kako bi se razvijalo, raslo i napredovalo. Da bi se to desilo, moraju se uspostaviti odgovarajuća ekonomska politika, vladavina prava i uslovi za privlačenje investicija – kako u zakonu tako i realnosti. Bitne su konkretne odluke, usvojeni zakoni, primijenjene mjere i stvorene strukture.

Kosovo može postići više; građani zaslužuju više. EU ne samo da nudi mogućnosti, već je i spremna da pomogne Kosovu, u iskrenom partnerstvu i međusobnom poštovanju. EU je takođe finansijski podržala Kosovo. EU je tu da nastavi da podržava Kosovo da iskoristi sve prilike; sve zavisi od posvećenosti Kosova.

Da bi proces članstva u EU napredovao, moraju se postići istinski i održivi rezultati u ključnim pitanjima: vladavina prava, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, sigurnost, osnovna prava, reforma javne uprave, ekonomski razvoj i konkurentnost. Proces je dug i složen, ali nagrada je vredna toga: stabilno, prosperitetno, demokratsko i mirno Kosovo.

U tom duhu, želim vama i vašim najmilijima miran, zdrav i srećan kraj godine, i radujem se zajedničkom radu za bolju budućnost Kosova. Postoje realne mogućnosti: potražite ih. EU je spremna da pomogne Kosovu da se još više približi EU. Ali mi to ne možemo bez vas: na kraju krajeva, to je izbor i odgovornost Kosova.

Piše: Tomaš Suniog, šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu