Monoetnička misija Specijalnog suda

Arianit Koci
Izvor: Kosovo Online

Spominjati sudove bivših jugoslovenskih država kao sudove koji imaju istu misiju kao i Specijalni sud je pogrešno. U Hrvatskoj, Bosni i Srbiji sudi se za navodne zločine svih etničkih grupa.

Specijalni sud je stvoren zbog neuspeha našeg pravosudnog sistema, to je rečenica koju danas čujemo.

Kao argument za ovo uzima se činjenica da su Hrvatska, Bosna i Srbija na vreme osnovale sopstvene sudove za suđenje za njihove zločine.

Nije tako!

Činjenica je da naš pravosudni sistem ima velikih nedostataka.

Ali netačno je spominjati sudove bivših jugoslovenskih država kao sudove koji imaju istu misiju kao i Specijalni sud.

U Hrvatskoj, Bosni i Srbiji sudi se za navodne zločine svih etničkih grupa.

To nisu sudovi sa monoetničkom misijom.

Čak su i suđenja za ratne zločine u Srbiji farsa.

U slučaju Kosova istražuju se i procesuiraju samo navodni zločini Albanaca.

To je razlika.

Specijalni sud na Kosovu izgrađen je na diskriminatornim premisama.

Što se tiče neuspeha našeg pravosudnog sistema, i ovde ima mesta za raspravu.

Od 1999. godine UNMIK ima glavnu reč u pravosuđu oko 10 godina, a sledi EULEKS.

Ako govorimo o neuspehu pravosudnog sistema, onda prvo moramo upreti prstom u ove dve strukture.

Naravno, ovo ne minimizira odgovornost lokalnog faktora.

Ali, ako sledimo logiku neuspeha, Specijalni sud je stvoren pre svega neuspehom međunarodne zajednice.

A ovaj neuspeh plaća Kosovo.

Na sudovima na Kosovu, prema Fondu za humanitarno pravo, od svih optužnica podignutih za ratne zločine od 1999. do 2018. godine, osuđeno je 34 Albanca i četiri Srbina.

34 i 4.

Kao što se vidi, na Kosovu ima mnogo više Albanaca osuđenih za ratne zločine nego Srba.

Prema tome, gde je logika stvaranja suda koji se bavi isključivo navodnim zločinima Albanaca?

Masakri, ubistva i silovanja koja su počinile srpske snage na Kosovu su univerzalno poznati.

Stvorili su Specijalni sud onako kako su ga stvorili i zatvoriće ga kad hoće. Ne pitaju nas.

Naša sudbina je da do sada nikada nismo bili razočarani svojim međunarodnim prijateljima.

Stoga moramo verovati međunarodnoj pravdi.

U stvari, nemamo drugu mogućnost.

Piše: Advokat Arianit Koci, akreditovani advokat Specijalizovanih veća