Zabrčanec: Srpski kulturni centar u Parizu postaće centar „Otvorenog Balkana“

Marjan Zabrčanec
Izvor: Marjan Zabrčanec

Nacionalni koordinator za "Otvoreni Balkan" u Severnoj Makedoniji Marjan Zabrčanec ocenjuje da je ta inicijativa omogućila transport poljoprivrednih proizvoda, novih turista, visok rejting i svetsku promociju domaćih vinskih proizvoda.

"Kroz Otvoreni Balkan, Severna Makedonija i region se predstavljaju kao vrhunska vinska, gastronomska i turistička regija, a kroz umrežavanje vinarija ozbiljno promovišemo domaće vino na svetskom tržištu“, rekao je Zabrčanec na panel diskusiji koju je vodio Centar za društvena istraživanja „Analitika”, a koji se odnosio na izazove i mogućnosti  "Otvorenog Balkana".

On je naglasio da će Srpski kulturni centar u Parizu postati centar „Otvorenog Balkana“.

"To znači novu priliku za promociju makedonske kulture i čvrstih veza makedonskog, srpskog i albanskog naroda“, rekao je Zabrčanec.

Kako je dodao, na sledećem liderskom tržištu u Beogradu, biće aktivirano slobodno tržište rada kroz izdavanje matičnog broja bez dodatnih procedura i uslova boravka.

„Uskoro će biti aktiviran zajednički sistem e-plaćanja putarine kako bi se izbegle gužve. Pripremamo i inicijativu za omladinske kampove i škole sa efektima na obrazovanje, ali i na turizam van turističke sezone. Uz pomoć komora, planira se novi projekat obezbeđivanja komercijalnih popusta na benzinskim pumpama, muzejima, manifestacijama", naveo je Zabrčanec.