Hag: Gucati i Haradinaj dobili po četiri i po godine zatvora

Hisni Gucati i Nasim Haradinaj
Izvor: Reporteri

Sudsko veće Specijalnog suda u Hagu izreklo je prvostepene presude u predmetu protiv bivšeg predsednika i potpredsednika Udruženja veterana OVK Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja, prema kojima su obojica osuđeni na po četiri i po godine zatvora i novčane kazne u iznosu od po 100 evra.

Izričući presudu, pretresni panel je naglasio da je ovo predmet o pravilnom vršenju pravosuđa, integritetu i bezbednosti postupka i bezbednosti, dobrobiti i pravu na život bez straha na stotine lica koja su se odlučila da ispune svoju građansku dužnost i svedoče. Zaštita svedoka od zastrašivanja i nepravde ugrađena je u same temelje sistema krivičnog pravosuđa, kako domaćeg tako i međunarodnog, stoji u saopštenju Specijalnog suda.

Panel je opisao postupke optuženih kao podrivanje tih temelja i prema tome kao pretnju pravdi.
Panel je utvrdio da su u septembru 2020, Gucati i Haradinaj na tri konferencije za štampu, preko dvadeset istupanja u medijima i kroz saopštenja na društvenim mrežama otkrili poverljive informacije koje su se odnosile na istrage i rad Specijalne istražne radne grupe i Specijalizovanog tužilaštva. Te informacije su bile zaštićene Zakonom.

U njima su se nalazila imena na stotine svedoka i potencijalnih svedoka. Optuženi su te informacije otkrili izlaganjem dokumenata koji su sadržali te informacije; dopustili su drugim licima da dokumente pregledaju, snimaju, fotografišu i odnose sa sobom, i javno su opisivali njihov sadržaj. Pored tih radnji, panel je utvrdio da su optuženi svedoke javno nazivali „izdajnicima“, „špijunima“,
„kolaboracionistima“ i ljudima koji „samo govore albanski“.

U opštoj klimi zastrašivanja svedoka koja dugo preovlađuje na Kosovu, panel je zaključio da je namera optuženih bila da tim opaskama svedoke i potencijalne svedoke zaplaše i da ih pokolebaju u pogledu pružanja podataka značajnih za istrage tužilaštva o bivšim pripadnicima OVK.

Panel je takođe zaključio da je „ponašanje optuženih bilo sredstvo za postizanje određenog cilja: to jest, da se spreči efikasna istraga tužilaštva i krivično gonjenje bivših pripadnika OVK“

U vezi sa optužbom za odmazdu, panel je zaključio da je za postojanje tog krivičnog dela, zbog njegove
kvalifikacije u KZK, tužilaštvo moralo da dokaže van razumne sumnje da su optuženi preduzimali radnje protiv određenih svedoka svesni da su informacije koje su ti svedoci pružili bar donekle istinite.

Panel je zaključio da tužilaštvo nije izvelo dokaze o tom pravnom pitanju te je zbog toga oslobodio obojicu optuženih od optužbe za odmazdu. 

Uhapšeni u septembru 2020. godine, tvrdili da nisu krivi

Gucati i Hardinaj su uhapšeni septembra 2020. godine zbog sumnje da su na tri konferencije za štampu neovlašćeno otkrili poverljive sudske informacije.

Gucati i Haradinaj su se izjasnili da nisu krivi, a tokom suđenja su insistirali na stavu da nisu počinili nikakva krivična dela.

Specijalizovana veća Kosova su opisali kao "jednonacionalni sud" koji "ima za cilj da kazni Albance, dok amnestira zločine koje su počinile srpske vojne i policijske snage na Kosovu".