Hag: Moguća uslovna sloboda za Tačija i druge, ako treća država pruži garancije

haski optuzenici
Izvor: Reporteri

Specijalni sud odbio je zahtev za privremeno puštanje na slobodu bivšeg kosovskog predsednika Hašima Tačija i drugih bivših komandanata OVK, ali je otvorio drugi put za budućnost optuženima za ratne zločine u Hagu, prenosi Reporteri.

Prema mišljenju sudije Kai Ambosa, ako optuženi dobiju saglasnost treće države i garantuju da će optuženi biti zaštićeni na slobodi, tada je moguće da će Tači i drugi dobiju uslovni otpust i zaštitu na slobodi.

U odluci koju je donelo veće u vezi sa zahtevom za privremeno puštanje Tačija, koji je odbijen, na stranicama 49 i 50, sudija Kai Ambos daje svoju verziju kako Tači i drugi zapravo mogu biti zaštićeni.

„Treća država koja može uzeti (prihvatiti) i, ako je potrebno, nadgledati osumnjičenog ili optuženog. Država može dati važnu, možda ključnu ponudu u okviru kaucije. Iako je ova ponuda bila nejasna, kao što je ispravno rečeno u odluci i, u svakom slučaju, bila bi potrebna obaveza treće države, takva ponuda mogla bi biti tačnija i konkretnija u budućim slučajevima, a sledeća logika komisije da ova odluka može biti jak argument u korist uslovnog otpusta. Naravno, konkretna odluka je uvek specifična za svaki slučaj i ponuda treće države ne garantuje ni na koji način da će se odobriti uslovni otpust. Ovde, opet, samo želim podići svest, odnosno da takva ponuda, ako se daje konkretno i potkrepi garancijama, uključujući odgovarajuću treću državu, može promeniti ravnotežu u korist uslovnog otpusta i stoga bi je ozbiljno trebalo razmotriti sudija ili nadležno veće “, navodi se u odluci.