Hag: Sudija Giju prihvatio Tačijev zahtev za produženje roka za preispitivanje pritvora

Hašim Tači
Izvor: Zeri

Pretpretresni sudija Nikolas Giju prihvatio je zahtev bivšeg kosovskog predsednika Hašima Tačija za produženje roka za preispitivanje pritvora, prenosi Ljajmi.

Zahtev Tačijeve odbrane zasnovan je na argumentima da odbrana prikuplja važne materijale u vezi sa obezbeđivanjem uslova za kućni pritvor za bivšeg predsednika Kosova.

Sudija Nikolas Giju je uvažio zahtev Tačijeve odbrane.

„Nakon što je razmotrio razloge koje je iznela odbrana, a posebno da joj je potrebno dodatno vreme za prikupljanje dokumenata koji potkrepljuju svoje podneske za reviziju pritvora Hašima Tačija, pretpretresni sudija smatra da je dokazan dobar razlog koji garantuje potrebno produženje roka“, navodi se u odluci francuskog sudije.

Pretpretresni sudija Nikolas Giju je naveo da predmetna odluka ne predstavlja nikakav problem za Kancelariju specijalnog tužioca.

Podsećamo, Tačijev advokat Gregori Kiho je istakao da će predmetni materijal koji je predviđen za prikupljanje dokaza biti veoma važan za sudiju pri donošenju odluke o preispitivanju pritvora.

Da bi se uvažio predmetni zahtev, Tači se, po zakonu, mora odreći prava na preispitivanje pritvora svaka dva meseca, što je temeljna osnova za funkcionisanje Tribunala.

Kiho je u poslednjoj tački žalbe potvrdio da je Tači postupio na takav način kako bi odložio rok za slanje žalbi.

Odlukom predmetnog sudije za prethodni postupak produžava se rok za podnošenje podnesaka sa 8. na 16. novembar.