Kancelarija za žrtve u okviru suda u Hagu podnela zahtev za formiranje grupe koja bi okupila žrtve svih okrivljenih

optuženi u hagu sudije apelacionog veća
Izvor: Reporteri

Kancelarija za žrtve koja deluje u okviru Specijalnog suda u Hagu preporučila je pretpretresnom sudiji Nikolasu Đuilu da žrtve u slučaju Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija budu okupljene u jednu grupu, prenosi Gazeta ekpres.

U pismu upućenom sudu Kancelarija za žrtve ukazuje na poteškoće sa kojima se žrtve mogu suočiti, prilikom putovanja na Kosovo, u prelasku između Kosova i Srbije i susretima sa žrtvama  iz dijaspore.

Kancelarija ukazuje na to da 11  žrtava govori srpski, a pet albanski jezik i navodi da će to biti ootežavajuća okolnost u njihovom zajedničkom predstavljanju. Devet podnosilaca zahteva za status žrtve živi u Srbiji, tri su iz dijaspore i žive u različitim delovima sveta, a pet žrtava živi na Kosovu. Kancelarija za žrtve je izvestila sud da je kontaktirala svakog podnosioca predstavke pojedinačno, sa ciljem uočavanja eventualnih nepomirljivih razlika između podnosilaca zahteva.

Jedna od žrtava je odbila zahtev za formiranje grupe i kaže da se neće  pridružiti ostalim žrtvama.

 „Argumenti podnosioca predstavke delimično su vezani za njegovu nacionalnost i specifične okolnosti  slučaja, kao i mogući sukob interesa sa ostalim žrtvama“, navodi se u pismu.

Druge žrtve se ne protive formiranju grupe, a u pismu upućenom sudu se navodi da je razmotreno i pitanje pravnog zastupanja onih koji su predstavljeni kao žrtve. Kancelarija za žrtve ističe da će podržati predlog za imenovanje advokata žrtava za sekretara na osnovu niza kriterijuma.

Četvorica bivših političkih i vojnih vođa OVK, bivši predsednik Kosova Hašim Tači, bivši parlamentarci Kadri Veselji i Jakup Krasnići  i šef parlamentarne grupe Samoopredeljenja Redžep Seljimi pred Specijalnim sudom u Hagu se terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, prisilno nestajanje lica, progon i mučenje.