Postupci su se tokom 2021. odvijali efikasno, u skladu sa normativnim okvirom Specijalizovanih veća

Angela Griep
Izvor: SVK

Tokom 2021. godine pred Specijalizovanim većima Kosova vođeni su postupci u četiri predmeta, protiv osam optuženih, koji se nalaze u pritvoru u pritvorskom objektu Specijalizovanih veća u Hagu. Svi optuženi su se izjasnili da nisu krivi. Postupci su se tokom 2021. odvijali efikasno, u skladu s normativnim okvirom Specijalizovanih veća.

U dva predmeta, specijalizovani tužilac protiv Saljiha Mustafe i specijalizovani tužilac protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja,u 2021. je počelo suđenje. 

U postupku protiv Saljiha Mustafe, od 20. septembra 2021. je svedočilo deset svedoka tužilaštva. Svi su svedočili uz primenu zaštitnih mera, uključujući korišćenje pseudonima i izmenu glasa i lika tokom davanja iskaza. 

U optužnici se gospodin Mustafa po četiri tačke tereti za ratne zločine (proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo) izvršene u aprilu 1999. Prema navodima u optužnici. Mustafa je u datom periodu bio komandant gerilske jedinice Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) u operativnoj zoni Lab. 

Zasedanja u ovom predmetu nastaviće se 18. januara, kada će dati iskaz jedanaesti svedok.

Drugi postupak koji se trenutno vodi pred Specijalizovanim većima je suđenje Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju, koji se terete za krivična dela protiv pravosuđa i protiv javnog reda. U optužnici se navodi da su, u periodu najmanje od 7. do 25. septembra 2020, na tri konferencije za štampu i na drugim skupovima koji su se javno prenosili, kao i putem daljeg distribuiranja, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije koje su zaštićene propisima Specijalizovanih veća, između ostalog, podatke na osnovu kojih se može ustanoviti identitet izvesnih (potencijalnih) svedoka.

Specijalizovano tužilaštvo je pozvalo četiri svedoka i završilo izvođenje dokaza u novembru 2021.

Odbrana gospodina Gucatija je potom održala uvodno izlaganje i pozvala šest svedoka, uključujući samog gospodina Gucatija, članove Udruženja ratnih veterana OVK i jednog novinara s Kosova.Odbrana gospodina Haradinaja održala je uvodno izlaganje u decembru, i očekuje se da će izvođenje dokaza početi 11. januara 2022. 

U predmetu Specijalizovani tužilac protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimijai Jakupa Krasnićija tokom 2021. nastavljen je prethodni postupak, koji je i dalje u toku. Sudija za prethodni postupak izdao je 2021. godine niz odluka i naloga, vezanih za širok dijapazon pitanja, od obelodanjivanja i učešća žrtava do pritvora optuženih, pitanja osnivanja i nadležnosti Specijalizovanih veća i prigovora protiv forme optužnice. 

U optužnici se navodi da su krivična dela za koja se optuženi terete izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999, na više mesta širom Kosova, kao i u Kukešu i Cahanu, u severnoj Albaniji.

Prema navodima, pripadnici OVK izvršili su ta krivična dela nad stotinama civilai lica koja nisu učestvovala u neprijateljstvima. U optužnici se tvrdi da optuženi snose individualnu krivičnu odgovornost,i to na osnovu različitihoblika krivične odgovornosti, za krivična dela počinjena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, u okviru sistematskog napada širokih razmera usmerenog protiv lica za koja se sumnjalo da su protivnici OVK.

Sledeće zasedanje u prethodnom postupku u ovom predmetu održaće se u februaru 2022.
U predmetu Specijalizovani tužilac protiv Pjetera Šalje, koji je u martu uhapšen u Belgiji i narednog meseca doveden pred Specijalizovana veća, u toku je prethodni postupak, koji se odvija na efikasan način. Sudija zaprethodni postupak doneo je niz odluka, između ostalog, po pitanju pritvora gospodina Šalje, učešća žrtava i nadležnosti Specijalizovanih veća.

Krivična dela za koja se gospodin Šalja tereti izvršena su približno od 17. maja do 5. juna 1999.nad licima zatvorenim u fabrici metala u Kukešu (Albanija) koju je koristila OVK. Prema navodima iz optužnice, svežrtve tih krivičnih dela bile su državljani SRJ koji nisu aktivno učestvovali u neprijateljstvima.

Lica koja su pretrpela štetu usled krivičnog dela navedenog u nekoj od optužnica koje su potvrđene pred Specijalizovanim većima Kosova mogu se prijaviti da učestvuju u postupku u statusu žrtve.Takva lica su, na primer, srodnici ubijenih lica. Grupu žrtava pred sudom zastupa advokat, koji se naziva “zastupnik žrtava”.

Do sada je prihvaćeno učešće osam žrtava u postupku protiv Saljiha Mustafe, 20 žrtava u predmetu protiv Hašima Tačija i saoptuženih i jedne žrtve u postupku protiv Pjetera Šalje. Važno je istaći da će i u 2022. godini u svim predmetima postupak prijavljivanja žrtava za učešće u postupku i dalje biti u toku.

Naposletku, tokom godine imenovano je više panela Apelacionog suda u cilju rešavanja žalbi koje su uložila sedmorica optuženih, u tri od četiri aktuelna predmeta. Žalbe su se u slučaju nekoliko optuženih odnosile na odluke o produženju pritvora, o obavezi obelodanjivanja, i učešću žrtava, dok se u nekim slučajevima radilo o prigovorima na optužnicu, kao i nadležnosti Specijalizovanih veća.

Piše: Angela Griep, načelnica Službe za informisanje i komunikaciju s javnošću SVK