Tačijev advokat: Nezadovoljni smo postupcima Tužilaštva, podnosimo tužbu

Gregori Kiho
Izvor: Reporteri

Advokat bivšeg predsednika Kosova Hašima Tačija Gregori Kiho podneo je žalbu na odluku sudije za prethodni postupak, povodom zahteva tužilaštva za izmenu spiska dokaza i odobravanje odgovarajućih mera zaštite, prenosi Ljajmi.

Kiho je u svojim podnescima rekao da je pretpretresni sudija uočio povrede od strane tužilaštva u procesu otkrivanja dokaza, ali da ipak nije doneo odgovarajuću odluku da ih poništi. Kako ističe, ova odluka je od suštinskog značaja za proces suđenja.

"U tri slučaja možemo da se žalimo jer proizilaze iz pobijane odluke i osporavaju konkretne nalaze koje je doneo sudija za prethodni postupak. Formulišući ove slučajeve, odbrana ne samo da tvrdi da je sudija za prethodni postupak trebalo drugačije da odluči o pitanju odgovarajućeg pravnog leka za povredu obelodanjivanja Specijalizovanog tužilaštva, već je uočila konkretne greške koje potkopavaju nalaze i garantuju poništenje. Kao takvi, oni nisu samo sporovi sa osporenom odlukom, već identifikuju diskretna pitanja, čije je rešavanje od suštinskog značaja za utvrđivanje pitanja koja se javljaju u sudskom predmetu koji se razmatra", naveo je Kiho u žalbi.

Prema Kihovim rečima, nalazi imaju neposredan i konkretan uticaj na razvoj pretkrivičnog postupka i na pristup ovom pitanju.

"Utvrđivanjem propusta pretpretresnog sudije da razmotri ili prida dovoljnu težinu konkretnim predrasudama koje je iznela odbrana, predmet značajno utiče na pravo optuženog, na pravično suđenje i brz razvoj postupka. Odbrana je pretpretresnom sudiji identifikovala konkretne posledice odloženog obelodanjivanja Specijalizovanog tužilaštva u organizaciji i pripremi suđenja, uključujući i potrebu da se preispita sav ranije obelodanjen materijal za predmetne svedoke", naveo je Kiho.

Advokat dalje navodi da je Tači pritvoren na zahtev Specijalizovanog tužilaštva, pa se automatski mogu pokrenuti predrasude o nečinjenju sudije za prethodni postupak protiv povreda Tužilaštva i njegovog odugovlačenja.

Kiho pojašnjava da se njegova pritužba odnosi na kršenje roka od 17. decembra 2021. godine od strane Tužilaštva, kada je to bio i poslednji dan kada je Specijalizovano tužilaštvo moglo da obelodani svoje materijale i dokaze. On navodi da je i sam sudija za prethodni postupak u pobijenoj odluci rekao da će naredni prekršaji od strane Specijalizovanog tužilaštva "biti predmet veće revizije".

U svoj ovoj "pravnoj magli", advokat bivšeg predsednika Tačija rekao je da bi meritorna odluka Specijalnog tužilaštva dala pravnu sigurnost ko će ubuduće snositi teret ispravljanja povreda materijalnog obelodanjivanja, kao i da će sačuvati pravo optuženog da mu se sudi u razumnom roku.

"Ovo su pitanja koja treba rešiti odmah, u preliminarnoj fazi, zatim minimizirati kašnjenja u suđenju i žalbi, i da se pozabave navodima koji će se sigurno nastaviti ako se zadrži trenutni pristup obaveštajnim podacima", naveo je Kiho u svom saopštenju. 

Inače, u dokumentima apelacionih sudija trenutno se nalaze žalbe čelnika OVK na odbijanje puštanja iz pritvora.

Specijalizovana veća još nisu objavila imena apelacionih sudija imenovanih u ovom predmetu.