Udruženi zločinački poduhvat sa posebnom namerom ostaje u optužnici protiv Tačija

Specijalni sud u Hagu.png
Izvor: Reporteri

Žalbeno veće Specijalizovanih veća Kosova preinačilo je odluku sudije za prethodni postupak kojom je naložio Tužilaštvu da se izmeni optužnica protiv Hašima Tačija i drugih, koja bi isključila prošireni oblik odgovornosti Udruženog zločinačkog poduhvata za zločine sa posebnom namerom, prenosi Tanjug.

Žalbeno veće je zaključilo da je pretpretresni sudija pogrešio samo u delu odluke o primenljivosti UZP III na zločine sa posebnim namerama.

Veće smatra "da se primenjivost UZP III kao oblika odgovornosti za zločine sa posebnom namerom pred Specijalizovanim većima ne kvalifikuje kao pitanje nadležnosti" i da se to pitanje može izneti tokom suđenja, kada bude počelo.

Advokati Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija, kao i tužilaštvo izjavili su žalbe protiv odluke sudije za prethodni postupak od 22. jula 2021. godine u vezi sa nadležnoću Specijalizovanih veća Kosova.

U toj odluci sudija za prethodni postupak odbio je većinu zahteva odbrane, ali je delimično usvojio zahtev Kadrija Veseljija i shodno tome naložio tužilaštvu da podnese izmenjenu optužnicu koja isključuje prošireni oblik odgovornosti na zločine sa posebnom namerom.

U današnjoj odluci, Žalbeno veće je odbilo svih pet žalbi osim prve osnove žalbe tužilaštva.

Specijalizovano tužilaštvo Kosova tereti Tačija i ostale za krivična dela izvršena u periodu najkasnije od marta 1998. do septembra 1999. na više mesta na Kosovu, kao i u Kukešu i Čahanu, u severnoj Albaniji.

Ta dela su izvršili pripadnici OVK protiv stotina civila i lica koja nisu bili aktivni učesnici u neprijateljstvima.

U optužnici se navodi da Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići snose individualnu krivičnu odgovornost, prema različitim oblicima krivične odgovornosti za krivična dela izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba na Kosovu, koja su bila deo raširenog i sistematskog napada protiv lica za koje se sumnjalo da su bili protiv OVK.