Za suđenje Saljihu Mustafi devet osoba dobila status žrtve, prijavljivanje i dalje u toku

Saljih Mustafa u Hagu
Izvor: Prt. scr.

Suđenje Saljihu Mustafi pred Specijalizovanim većima Kosova počeće sutra u 9.30 sati u Hagu, a prvog dana, predsedavajući sudija će otvoriti suđenje, zatražiti da se optužnica naglas pročita optuženom i obavestiti ga o određenim pravima i obavezama, saopšteno je iz ovog suda.

Dodaje se da će se potom proveriti da li je optuženi razumeo optužnicu i da li ostaje pri svom prvobitnom izjašnjenju o krivici, kada je rekao da se ne oseća krivim ni po jednoj tački optužnice.

“Specijalizovano tužilaštvo zatim iznosi uvodnu reč, za šta ima na raspolaganju tri sata. Posle toga, zastupnik žrtava koje učestvuju u postupku ima na raspolaganju jedan sat za iznošenje svoje uvodne reči. Za sada je devet lica dobilo status žrtve koja učestvuje u postupku, a prijavljivanje je i dalje u toku. Lica koja mogu da dokažu da su lično pretrpela telesnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu kao neposrednu posledicu krivičnog dela iz javne optužnice koju su potvrdila SVK, još mogu da se prijave za učešće u postupku. To mogu da budu bilo lica koja su direktno pretrpela štetu, ili lica u bliskom ličnom odnosu sa direktnom žrtvom koja je lišena života ili je pretrpela povredu”, navodi se u saopštenju Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Iz ove institucije dodaju da je Pretresni panel je za septembar i oktobar zakazao nekoliko ročišta.

“Sudije su tužilaštvu za izvođenje dokaza dodelile 87 sati. Tužilaštvo namerava da pozove 16 svedoka, od kojih će 15 svedočiti u sudnici”, kaže se u saopštenju za javnost.

Sutrašnje suđenje Saljihu Mustafi biće prenošeno onlajn sa zakašnjenjem od 45 minuta.

Optužnica protiv Mustafe potvrđena je 12. juna 2020, a njena konačna verzija je stavljena na uvid javnosti 28. septembra 2020.

On se u četiri tačke, po osnovu individualne krivične odgovornosti i krivične odgovornosti pretpostavljenog, tereti za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

Prema navodima u optužnici, ta krivična dela učinjena su u aprilu 1999, na Kosovu, na jednom imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.