Albanija i Kosovo prvi u regionu po migracijama

Institut
Izvor: Facebook

Institut za evropsku politiku Kosova saopštio je rezultate istraživanja po kojima je 1.779.353 građana napustilo Albaniju i Kosovo u periodu od 2008. do 2018, čime su postali prvi u regionu po broju migranata, piše Koha.

Prema istraživanju tog instituta, Albanija sa 1.249.706 (44 odsto) migranata predvodi, dok je na drugom mestu Kosovo sa 529.647 građana koji su migrirali ili 30 odsto.

Poslednjih godina u javnom diskursu na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji dominiraju izveštaji i javne rasprave o stepenu migracije građana iz regiona Balkana.

Prema istraživanju Instituta za evropsku politiku Kosova, u periodu od 2008. do 2018. godine 2.979.766 građana Zapadnog Balkana emigriralo je u zemlje Evropske unije.

Od te brojke, 1.599.971 ili 54 odsto njih je legalno migriralo, dobivši dozvolu boravka, 808.030 ili 27 odsto je ilegalno prisutno u EU, dok je 571.765 građana ili 19 odsto njih zatražilo azil.

Istraživanje kaže da je 171.690 ljudi sa Kosova prvi put zatražilo azil u zemljama EU u periodu od 2008. do 2018. godine. U istom periodu 141.900 građana je boravilo nelegalno, a 216.057 prvi put je dobilo dozvolu boravka.

U istraživanju se dalje navodi da je u istom periodu 451.015 građana Albanije bilo ilegalno prisutno u zemljama EU.

„Drugim rečima, 16 odsto albanske populacije bilo je nezakonito nastanjeno u EU u tom periodu“, pokazuje istraživanje Instituta.

Albanija je takođe predvodila region po broju građana koji su dobili dozvole boravka u EU, a 622.171 građanin Albanije dobio je dozvolu boravka u periodu od 2008. do 2018. godine.

U celom regionu Zapadnog Balkana 39 odsto građana dobilo dozvolu boravka u EU.

Prema istraživanju, Albanija predvodi u regionu po broju građana kojima je uskraćen ulazak u EU.

U periodu od 2008. do 2018. godine, od svih zemalja Zapadnog Balkana 332.470 građana bilo je uskraćeno za ulazak u EU. Više od polovine njih, ili 170.450, bili su građani Albanije.

Zemlja sa najnižom stopom migracije je Crna Gora sa 36.089 građana ili 6 odsto populacije.

„Tok migracija građana sa Zapadnog Balkana dostigao je vrhunac tokom 2015. godine i tada je 425.385 građana otišlo u EU.

Uprkos opadanju priliva migranata tokom 2016. i 2017., tokom 2018. godine taj broj se ponovo povećao, a 325.250 građana emigriralo je u EU.

Kada je reč o zemalja EU koje su primile najviše azilanata, Nemačka vodi sa 83.880, a sledi Francuska sa 41.885.

Zemlje koje vode sa ilegalno zaposlenima su Grčka sa 280.850 i Nemačka sa 52.220.

„Što se tiče broja dozvola boravka izdatih građanima Zapadnog Balkana, Italija vodi sa 308.252, a Grčka sa 224.129. Što se tiče zemalja EU, pristupanju kojem je uskraćena, vode Grčka sa 75.540 i Italija sa 31.230“, kaže se u istraživanju.