Arćimandriti: Alarmantni podaci o femicidu na Zapadnom Balkanu zahtevaju borbu svih institucija

Arćimandriti
Izvor: Kosovo Online

Mirelja Arćimandriti, izvršni direktor Centra rodna alijansa za razvoj (GADC) iz Tirane ističe da su i pored dobrih zakonskih rešenja u Albaniji i državama regiona, podaci o femicidu na prostoru Zapadnog Balkana alarmantni i da korene treba tražiti u različitim kulturološkim, socijalnim i ekonomskim faktorima.

„Femicid ima duboke korene i prvenstveno je vezan sa dominacijom, sa vlašću i sa diskriminacijom koja je duboka ukorenjena u mišljenju ljudi u pogledu žena i devojaka. Tokom svih ovih godina bilo je različitih kampanja protiv femicida, protiv rodnog nasilja. Zakonski okvir u našoj zemlji, na Zapadnom Balkanu, dovoljno je dobro regulisan, ali treba ponoviti da su, kada je reč o femicidu brojke alarmantne. U Albaniji je ubijeno 11 žena i devojaka u 2023. godini dok je prema podacima u Srbiji ubijeno 27 žena i devojaka, u Bosni i Hercegovini je bilo 11 takvih ubistava i tako redom u ostalim zemljama“, kaže Arćimandriti.

Ona kao ozbiljan problem navodi činjenicu da je u zemljama Zapadnog Balkana rasprostranjena tradicija čuvanja vatrenog i hladnog oružja, a da je problem i neuspeh državnih struktura što to ne kontrolišu.

„Ali, veoma veliki problem je sprovođenje zakona, različitih politika od strane različitih institucija koje treba da se bore s jednim sveobuhvatnim pristupom. To treba da bude borba svih institucija, i svih organizacija civilnog društva i državnih institucija, ali i biznisa, medija. Potrebno je stvoriti veoma visok stepen odgovornosti kod ljudi u pogledu rodne ravnopravnosti, poštovanja žena, ali i u vezi sa svim drugim akspektima koji se formiraju još u mladosti na osnovu ranijih ukorenjenih normi. I zato je potrebna edukacija mladih generacija“, kaže Arćimandriti.

Ona ističe da osim edukacije i različitih kampanja koje se realizuju, a zatim i zakonskih rešenja, neophodno je i da se pitanje nasilja nad ženama bude medijska tema ne samo kada se dogodi tragedija, već da u to bude uključena cela zajednica i da se tome da sveobuhvatan pristup.

„Ali, to ne može da se realizuje ukoliko nadležne institucije kao što su sud, tužilaštvo, policija, zaposleni u javnom zdravstvu ili sve institucije opština koje u slučaju Albanije imaju veoma značajnu ulogu u funkcionisanju mehanizama u pogledu borbe protiv nasilja na rodnoj osnovi, ne rade kako treba u sprovođenju njihovih dužnosti u okviru zakona. Potrebno je da se femicid i ubice tretiraju prema krivičnom zakoniku Albanije ili drugih zemalja na Balkanu. Ono što naša i druge organizacije mogu da pomognu jeste da kroz razne edukacije i programe, svakodnevno obrazujemo mlade o ovoj temi“, zaključuje Mirelja Arćimandriti, izvršni direktor Centar rodna alijansa za razvoj.