Azemi: Kosovo napuštaju radnici svih profila, samo u decembru 57.000 zahteva za nemačku vizu

Radnici KEK
Izvor: Reporteri

Niske plate u privatnom sektoru, nedostatak uslova za rad i neodgovarajući tretman radnika prete da dovedu do toga da se Kosovo uskoro suoči sa nedostatkom radne snaga, a tome doprinose i olakšice koje je Nemačka dala balkanskim zemljama za radne vize, prenosi Ekonomija onlajn.

Prema studiji Instituta za napredne studije o emigraciji kosovskih radnika u Nemačku, odliv radne snage je značajno ugrožen uredbom iz 2015. godine koju je odobrila Nemačka, a koja omogućava lakši pristup nemačkom tržištu građanima Zapadnog Balkana.

Predsednik Nezavisnog sindikata privatnog sektora na Kosovu Jusuf Azemi rekao je za Radio Kosovo da su Kosovo napustili radnici različitih profila, dok je vlasnik lokalne firme koja se uglavnom bavi građevinarstvom Rifat Ljutoli rekao da im nedostaje tehničko osoblje, jer su neki od njih otišli ​​u evropske zemlje.

Inače, nemačka ambasada na Kosovu saopštila je da je samo tokom decembra prošle godine podneto oko 57.000 zahteva za izdavanje viza, dok se, prema Uredbi za Zapadni Balkan, za Kosovo mesečno obezbeđuje oko 460 termina za radne vize.

Zakon o emigraciji kvalifikovane radne snage u Nemačku izazvao je zabrinutost na Kosovu da će značajan broj građana, uglavnom kvalifikovanih, napustiti zemlju.