CBK: Za vreme pandemije veliki broj žalbi građana na komercijalne banke

Prema podacima Ministarstva finansija, domaći dug je porastao za 45 miliona samo u prvih šest meseci ove godine i dostigao je 721 milion evra, dok je u istom period spoljni dug smanjen sa 416 na 409 miliona evra. Do kraja ove godine očekuje se da domaći dug dostigne 815 miliona evra, a sredstva iz ovog duga služe za finansiranje budžeta, odnosno za popunjavanje deficita i nisu namenjena nijednom konkretnom projektu.  Prema analizi Instituta Riinvest, iako je ovo pozitivna činjenica kada je reč o budžetskim
Izvor: BQK

Centralna banka Kosova (CBK) primila je ukupno 755 žalbi potrošača protiv komercijalnih banaka na Kosovu, samo od januara ove godine do danas, prenosi Gazeta Ekspres.

Kako se navodi, te pritužbe su direktno povezane sa nekim kršenjima pravila ili mera koje su komercijalne banke nametnule potrošačima u vreme pandemije koronavirusa.

"Tokom perioda ove godine Centralna banka Kosova, odnosno Odeljenje za žalbe, razmotrilo je 755 žalbi na komercijalne banke", navodi se u saopštenju CBK.

Ekonomski bilten saznaje da je veliki broj žalbi upućenih komercijalnim bankama na Kosovu vezan za neprovođenje vladinih mera od strane banaka za obustavu kamatnih stopa za klijente.

Međutim, CBK nije pružila nikakve konkretne podatke o tome koliko je banaka do sada kažnjeno za počinjene prekršaje, niti koja je vrednost izrečenih novčanih kazni.

"Centralna banka Kosova, na osnovu važećeg zakonodavstva, otkriva prekršaje banaka i drugih finansijskih institucija koje licencira, reguliše i nadgleda. U zavisnosti od težine kršenja, osetljivosti, uticaja na sektor itd, preduzimaju se administrativne kaznene mere", navodi se u saopštenju CBK.