Danas ročište po tužbi prištinskog univerziteta protiv SPC

Hram Hrista Spasa
Izvor: Wikipedia/ETH-Archiv

Danas bi trebalo da bude održano ročište po tužbi prištinskog univerziteta "Hasan Priština" protiv Srpske pravoslavne Crkve zbog navodne "uzurpacije" imovine na kojoj se nalazi Crkva svetog Nikole u Prištini, prenosi Reporteri.

Univerzitet  je tužio SPC tvrdeći da njima zapravo pripadaju četiri hektara zemljišta na kojima je izgrađen ovaj hram.

Tuženi u ovom predmetu bio je i Grad Priština, ali je sud odbacio ovu tužbu, uz obrazloženje da im nedostaje pasivni legitimitet u ovom sporu.

Punomoćnik tužioca advokat Ilire Aidogan, podneo je žalbu 29. septembra 2021. godine pokušavajući da odbaci tu sudsku odluku, ali je njegova žalba odbijena sa obrazloženjem da je bila neblagovremena.

Takođe, u ovom predmetu na sednici održanoj 24. novembra 2021. godine, sudija Jovica Mitrović je obustavio postupak sa obrazloženjem da Državno pravobranilaštvo nije moglo da zastupa univerzitet.

Tužba u ovom predmetu, kako navodi Reporteri, podneta je 29. novembra 2015. godine, u kojoj se navodi da je Univerzitet u Prištini, od 12. decembra 1975. godine koristio ovo imanje, za koje navode da je bio sastavni deo univerzitetskskog zemljišta prema Detaljnom urbanističkom planu.

U tužbi se navodi da je gradska vlast, suprotno urbanističkom planu, bez pravnog osnova i protivzakonito dala ovu imovinu na korišćenje Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

U tužbi se takođe navodi da je prema Uredbi UNMIK br. 1999/24 predviđeno da se ne mogu primenjivati zakoni, administrativne i sudske odluke donete posle 22. marta 1989. godine koji su diskriminatorne prirode.