Demokratija plus: Venecijanska komisija da se izjasni o Nacrtu zakona o oduzimanju imovine

Imovina
Izvor: Reporteri

Organizacija civilnog društva Demokratija plus zatražila je od kosovske skupštine da se obrati Venecijanskoj komisiji za komentare u vezi sa Nacrtom zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, navodeći da su nevladin sektor i stručnjaci za ustavno pravo zabrinuti zbog sadržaja tog predloga, prenosi Koha.

Demokratija plus ističe da kosovske institucije mogu dokazati pravu posvećenost u borbi protiv nezakonitog bogaćenja samo obezbeđivanjem da nacrt zakona bude u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom.

Smatraju da odbijanje dobijanja mišljenja od domaćih i međunarodnih mehanizama u složenim pravnim procesima poput ovog samo podriva poverenje javnosti i jača glasove da ova inicijativa ima za cilj samo da uguši kritičko mišljenje, a ne da se bori protiv korupcije na Kosovu.

Ta organizacija je navela da je bogatstvo stečeno korupcijom i zloupotrebom javnih funkcija ozbiljan problem na Kosovu koji zahteva hitno rešavanje i dodala da ceni svaku inicijativu državnih organa koja ima za cilj da se istinski pozabavi konfiskacijom imovine proistekle iz kriminalnih aktivnosti.

"Budući da je problem kompleksan, ponuđena rešenja moraju biti u skladu sa međunarodnim standardima koji balansiraju prava pojedinca sa pravima od opšteg interesa", navodi u saopštenju.