Dve firme podnele žalbu zbog sumnje da tender od 11 miliona evra za policijske uniforme nije regularan

Kosovska policija amblem
Izvor: Kosovo Online

Kosovska policija na meti je žalbe dva privredna subjekta zbog sumnje da je pobednik tendera vrednog 11 miliona evra za nabavku uniformi, lažirao sertifikate kvaliteta.

Oba pravna lica, kroz različite žalbe, tvrde da im je Policija Kosova ograničila pristup informacijama o pobedniku tendera.

Ta tvrdnja uključena je u ekspertski izveštaj Tela za razmatranje nabavki (TRN).

Jedna od kompanija traži od Kosovske policije da preda na uvid izveštaje za potvrdu sertifikata koji su dostavljeni kao deo ponude.

"Osnovano sumnjamo da nam nije omogućeno da vidimo prepisku i komunikaciju odeljenja Nabavke sa laboratorijama i sertifikacionim telima, to što su se pojedini sertifikati operatera preporučeni za ugovor ispostavili kao lažni i sa netačnim podacima“, navodi se u saopštenju kompanije, koja je podnosilac žalbe.

Iako je žalba razmotrena na osnovu drugih tačaka i grupa stručnjaka ,TRN je zatražio poništenje ovog tendera, navodi Koha, iako tvrdnja o sumnji na falsifikovanje uopšte nije adresirana.

Druga firma je takođe saopštila da im Kosovska policija ne dozvoljava dovoljan pristup pratećim dokumentima pobednika tendera. 

Opravdanje koje policija koristi za ograničavanje informacija je da tražena dokumenta sadrže podatke koji su klasifikovani kao poslovna tajna.

Ali TRN navodi da posao na javnom tenderu ne može da se kvalifikuje kao poslovna tajna.

Čak je i ekspertiza za drugog ponuđača koji se žalio na ovaj tender preporučila da se ovaj proces potpuno obustavi zbog većih prekršaja.

Policija nije konkretno odgovorila na pitanja o tenderu, ali je saopštila da je Direkcija za nabavke odgovorila na ekspertizu stručnjaka za reviziju i uputila ih TRN.

Ipak, članovi 10. i 11. Zakona o javnim nabavkama obezbeđuju transparentnost u informisanju zainteresovanih lica u vezi sa postupkom tendera.