Euleks i Kosovska policija zajedno u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma

Detalj sa sastanka predstavnika Euleksa i Kosovske policije o suzbijanju kriminala
Izvor: Euleks

Predstavnici Kosovske policije, Euleksa, civilnog društva i međunarodne zajednice razgovarali su danas u Prištini o značaju međunarodne policijske saradnje u sprečavanju i suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i drugih oblika teškog kriminala, kao i ulozi Euleksa u ovoj oblasti.

Kako su saopštili iz Euleksa, direktor Uprave za međunarodnu saradnju u oblasti sprovođenja zakona, major Besnik Salahu je naglasio da je „međunarodna saradnja danas važnija nego ikada, naročito u oblasti sprečavanja kriminala i u borbi protiv organizovanog kriminala, teškog kriminala i terorizma.”

„Policija Кosova razmenjuje informacije sa različitim zemljama na osnovu bilateralnih sporazuma o policijskoj saradnji, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije preko Euleksa, sa Evropolom direktno ili preko švedske službe Evropol-SIENA kojom upravlja Euleks i sa Nacionalnim centralnim biroima Interpola preko Interpolove Кancelarije za vezu u okviru UNMIК-a, u koju su uključeni stručnjaci Euleksa“, navodi se u saopštenju Euleksa.

Salahu je, govoreći o Radnom sporazumu kojim su uspostavljeni odnosi saradnje između kosovskih organa za sprovođenje zakona i Evropola, koji je stupio na snagu u julu 2020. godine, i o predstojećem imenovanju oficira za vezu Кosova pri Evropolu rekao da „Кosovo ima mnogo mogućnosti da doprinese sigurnosti i bezbednost svojih građana kroz razmenu informacija i međunarodnu saradnju“.

„ U tom smislu, sporazum sa Evropolom nam daje mogućnost da komuniciramo direktno preko bezbednog kanala komunikacije i na najbolji način iskoristimo oficire za vezu. To će rezultirati blagovremenom komunikacijom i boljom saradnjom i koordinacijom naših napora i aktivnosti usmerenih na suzbijanje svih vrsta kriminala“, naveo je Salahu.

Vinicio Ceola, vođa tima Euleksove Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju, objasnio je da EULEX olakšava razmenu informacija između Kosovske policije i Interpola, Evropola ili Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije blagovremeno i kroz bezbedne kanale.

Govoreći o trostrukom povećanju broja razmenjenih poruka – uz pomoć Euleksa – između Kosovske policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabeleženog 2020. godine u odnosu na 2019. godinu, Ceola je naglasio da „samo zajedničkim radom možemo biti efikasni u borbi protiv kriminala“.

„Sprečavanje i suzbijanje kriminala moguće je samo kroz pojačanu saradnju. Ohrabrujuće je videti ovoliki porast broja poruka koje dobijaju Kosovska policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije”, rekao je Ceola.

Iz Euleksa poručuju da zajedno sa Kosovskom policijom rade na suzbijanju mnogih oblika kriminala.

„Od 2008. do juna 2018. godine, saradnja Euleksa sa nekoliko aktera međunarodne policijske saradnje dovela je do više od 100 hapšenja. Pored toga, Euleks je organizovao niz kurseva obuke i studijskih poseta za izgradnju kapaciteta za predstavnike Kosovske policije, o pitanjima suzbijanja trgovine nedozvoljenom robom, suzbijanja ekološkog kriminala i suzbijanja falsifikovanja novca“, zaključuje se u saopštenju Euleksa.