Euleks predstavio treći Izveštaj o nadgledanju pravosuđa; Vigemark: Ohrabrujući pomak

Lars-Gunar-Vigemark1
Izvor: Facebook

Šef Misije Euleksa Lars Guner Vigemark saopštio je da su u trećem Izveštaju o nadgledanju pravosuđa, koji pokriva period od novembar 2021. do septembar 2022. godine, po prvi put uključeni i zločini nad novinarima i maloletničko pravosuđe, prenosi Koha.

Vigemark je saopštio da se Izveštaj bavi i prošerenom korupcijom u zdravstvenom sistemu.

"Izveštaj ima neke ohrabrujuće pomake i Euleks je srećan što vidi da se bar neke od preporuka iz prethodnih izveštaja prate. Na primer, stopa neproduktivnih sesija među onima koje je nadgledala Misija je opala, a neki predmeti visokog profila koji su praćeni se aktivnije vode. Uprkos ovim poboljšanjima, u izveštaju se nalazi da se sredstva koja su na raspolaganju za borbu protiv korupcije ne koriste u dovoljnoj meri, mnogi slučajevi korupcije visokog profila i dalje koče, a napredak u procesuiranju ratnih zločina je ograničen na mali broj slučajeva. Štaviše, pravda u slučajevima zločina nad novinarima i rodno zasnovanog nasilja ponekad je nedosledna“, naglasio je Vigemark.

Ministarka pravde Aljbulena Hadžiu rekla je da Kosovo nije napredovalo u borbi protiv korupcije visokog profila.

„Ohrabrujem odgovorne institucije, Tužilaštvo i sudove, ali i policiju, na postizanje boljih rezultata. Ministarstvo pravde je već započelo reforme u pravosudnom sistemu i veoma mi je drago što će Skupština Kosova uskoro osnovati ad-hok komisiju koja će imati odgovornost da završi reformu pravosuđa, odnosno proveru pravosudnog sistema. Izveštaj je ipak vredan jer se ponovo naglašava teško stanje pravosudnog sistema, odnosno tužilačkog i pravosudnog sektora. Što se tiče rodno zasnovanog rata, izvještaj se čini pozitivnim u smislu činjeničnog nalaza da postoji konstantan porast prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici između 20-22 odsto u odnosu na pre godinu ili dve. U tom pravcu, kroz konkretne politike i akcije kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, nastojimo da radimo u pravcu senzibilizacije građana protiv nasilja i podsticanja žrtava da prijave nasilje, ne možemo više da prevazilazimo ili ignorišemo situacije u kojima policija, tužilaštvo Kancelarija, sudovi ne štite žrtve, imali smo slučajeva da nisu radili svoj posao”, naglasila je Hadžiu.

Šef Jedinice za praćenje slučajeva Euleksa Hubert van Ek Koster, saopštio je da su predstvnici Euleksa ispratili 352 ročista, dok je 91 slučaj bio neproduktivan zbog izostanka okrivljenog i 15 odsto zbog nedostatka branioca.

„Brojke pokazuju progresivan razvoj koji ne treba potcenjivati, jer se neproduktivne sesije povećavaju i produžavaju trajanje sesija uopšte. Još jedna pozitivna stvar je da je napredak praćen u mnogim slučajevima visokog profila uključujući i sve bivše slučajeve Euleksa i ovo je značajan napredak“, naglasio je Koster.