Gračanica: Objavljena lista korisnika stanova u Suvom Dolu

Lista korisnika stanova u Suvom Dolu
Izvor: Opština Gračanica

Opština Gračanica objavila je odobrenu listu korisnika stanova u Suvom Dolu prema projektu „Podrška trajnim rešenjima za stanovnike kolektivnih centara na Kosovu“ u saradnji sa Danskim savetom za izbeglice.

Projekat omogućava trajno stambeno zbrinjavanje stanovnika Kolektivnog centra u naselju Padalište, povratnika iz Severne Makedonije i socijalnih slučajeva.

Među onima koji ce rešiti svoje stambeno pitanje je i porodica Zorana Ilića, koji je godinama živeo sa troje dece u kontejnerskom naselju na Padalištu. Ilić je prvi na listi.

"Nezadovoljne strane u procesu mogu podneti žalbu na isti u roku od 8 dana od Dana objavljivanja liste budućih korisnika. Žalbe se mogu uputiti u pisanoj formi Кomisiji za odabir trajnih rešenja, Кancelariji za zajednice i Opštini Gračanica", navedeno je na sajtu opštine.