Gradonačelnici o planovima za ekonomski razvoj

panel
Izvor: RTK

Izvršni direktor Američke komore Arian Zeka rekao je u okviru Globalne nedelje preduzetništva, koju je organizovao Kosovski centar za inovacije, da opštine imaju važnu ulogu u razvoju politika i preduzetničkog ekosistema, objavila je RTK.

Govorio je o uklanjanju prepreka za poslovanje na lokalnom nivou, služeći kao zagovornici lokalnih preduzeća u centralnim institucijama, ali i kroz dodelu sredstava za promociju preduzetništva, što bi između ostalog služilo kao motivacija za ostanak mladi na Kosovu.

Bilo je reči i o dragocenoj ulozi Inovacionog centra (ICK) u podršci mladim preduzetnicima.

Gradonačelnik Prizrena Mitaher Haskuka, rekao je da su za ekonomski razvoj na lokalnom nivou u okviru ove opštine identifikovana područja u kojima Prizren ima strateške prioritete, poput turizma, proizvodnje, poljoprivrede i kreativnih usluga.

 Govorio je i o značaju Parka za inovacije i obuku u Prizrenu, kao i o potencijalu koji ovo područje ima u promociji omladinskog preduzetništva, ali i investicija uopšte.

Haskuka je govorio o funkcionisanju jedinog servisnog centra „sve na jednom mestu“ kako bi se olakšalo poslovanje.

Govoreći o ljudskom kapitalu, Haskuka je savetovao da razviju profesionalne veštine u skladu sa potrebama tržišta.

Gradonačelnik Gnjilana Lutfi Haziri pomenuo je strateški plan ove opštine za društveno-ekonomski razvoj, koji se fokusira na preduzetništvo i povećanje zaposlenosti žena.

Takođe je govorio o strukturi i razvoju preduzeća u ovoj opštini, ističući politiku ’nulte tarife’ kroz koju se smanjuju svi porezi, osim poreza na imovinu, što stvara veliko olakšanje za aktivnosti lokalnih preduzeća.

Haziri je naglasio da će se tokom pandemije, ali i dalje, omladina Gnjilana oslanjati na sektore kao što su tehnologija i ručni rad, dodajući da se radi na ponovnom aktiviranju poslovnog inkubatora i razvoju ekonomskih zona u ovoj opštini.

Dodao je da se radi na uklanjanju birokratskih administrativnih postupaka, dok je prema njegovim rečima važno povećati privlačnost zemlje za mlade i stvoriti mogućnosti i olakšice za investiranje na Kosovu.

Špend Ljilja, menadžer za obuku, odnose sa javnošću i aktivnosti u Kosovskom inovacionom centru , stavio je poseban akcenat na potrebu stvaranja rekreacionih, multifunkcionalnih prostora, dostupnih široj javnosti za razvoj aktivnosti preduzetničke prirode i inovacija.

Ljilja je takođe izrazila zabrinutost zbog zatvaranja Ministarstva za inovacije, koje bi služilo kao jedinstvena adresa za razvoj preduzeća i preduzeća "startup", dok je za osiguranje pravilnog ekonomskog razvoja i promocije sektora sa potencijalom, preporučio stvaranje specifični inkubatori prema profilima opština, kako bi se decentralizacija fokusa u glavnom gradu i razvoj izjednačio.

Američka privredna komora na Kosovu obeležila je Globalnu nedelju preduzetništva sa ukupno 16 virtuelnih aktivnosti kojima je prisustvovalo oko 50 panelista i publika od približno 40.000 ljudi, dok su teme razgovora uključivale obrazovanje, inkluziju, politike i preduzetnički ekosistem. Određeni broj aktivnosti organizovan je u partnerstvu sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država, Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID), Centrom za regionalnu razvojnu agenciju (RDAC) i AAB koledžom.