Grupa za sigurnost i ravnopravnost polova pozvala institucije da spreče nasilje nad ženama

Grupa za bezbednost i ravnopravnost polova
Izvor: Klan Kosova

Grupa za bezbednost i ravnopravnost polova osudila je ubistvo Sebahate Šopi koje se dogodilo u nedelju 14. marta u Prištini, prenosi Kljan Kosova.

Ta organizacija izrazila je zabrinutost zbog broja žena koje su ubili njihovi partneri ili bivši partneri, i pozvala nadležne institucije da peduzmu mere kako bi se sprečilo porodično nasilje.

"Nasilje nad ženama, uključujući nasilje u porodici, jedno je od najozbiljnijih kršenja ljudskih prava.  Kosovska policija mora da odgovori na bilo koju prijavu koja se odnosi na dela ili pretnje nasiljem u porodici. Zakon  navodi da Kosovska policija mora da koristi razumna sredstva da zaštiti žrtvu i spreči dalje nasilje i utvrdi mere koje je potrebnopreduzeti u takvim slučajevima“, navode u toj organizaciji.

Podsećaju da je prošlo šest meseci od uključivanja odredaba Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u Ustav Kosova.

"Sada je vreme za unapređenje i primenu. Potrebno je preduzeti konkretne mere za sprečavanje nasilja nad ženama i devojkama, zaštititi žrtve i krivično goniti počinioce. Moraju se preduzeti efikasne mere za sprečavanje najočiglednijih oblika nasilja, a to su ubistvo ili pokušaj ubistva. Svaki takav slučaj mora biti pažljivo analiziran“, navedeno je u Saopštenju.

Grupa za bezbednost i ravnopravnost polova podsetila je da je nasilje u porodici jkrivično delo, i kažnjava se novčanom kaznom i zatvorom.

"Nasilje nad ženama rezultat je duboko ukorenjene strukturne diskriminacije koju institucije imaju obavezu da reše. Sprečavanje i rešavanje nasilja zasnovanog na rodnoj osnovi je pravna i moralna obaveza koja zahteva zakonodavne i administrativne mere. Nastoje se iskorijeniti rodni stereotipi koji podržavaju ili nastavljaju rodno zasnovano nasilje nad ženama i podržavaju strukturnu nejednakost žena u odnosu na muškarce“, navodi se u izvještaju te organizacije.

Grupa za bezbednost i ravnopravnost polova podstiče kosovske institucije da u potpunosti istraže smrt Sebahate Šopi i okolnosti koje su dovele do njene smrti.