Hadžiu: Politika podriva nezavisnost i integritet tužilačkog sistema

Sednica Odbora za zakonodavstvo
Izvor: Ekonomia Online

Ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu rekla je da je reforma u tužilačkom sistemu jedna od najvažnijih u pravosuđu i sa posebnim prioritetom jer taj sistem karakteriše nedostatak rezultata, integriteta i profesionalizma, kao i uticaj politike i interesnih grupa koje podrivaju nezavisnost i integritet tih institucija, što je ocenjeno u kredibilnim domaćim i međunarodnim izveštajima, prenosi Ekonomija onlajn.

Na sednici Odbora za zakonodavstvo na kojoj je razmotren Nacrt zakona o Tužilačkom savetu Kosova, Hadžiu je navela da su promene  neophodnost ove promene s obzirom na sastav Tužilačkog saveta i mišljenje Venecijanske komisije.

Napomenula je da će u novom sastavu Tužilačkog saveta biti dva tužioca iz osnovnog tužilaštva, jedan tužilac ili iz Apelacionog ili Specijalnog tužilaštva i glavni kosovski tužioca po službenoj dužnosti.

“Kako kaže naš Ustav, Skupština po ovom amandmanu ima pravo da bira dva netužilačka člana. Dok je glavna novina, koju Venecijanska komisija veoma pozdravlja, imenovanje člana od strane ombudsmana u konsultaciji sa organizacijama civilnog društva na Kosovu“, rekla je Hadžiu.

Prema predloženim izmenama, da bi se takav sastav Tužilačkog saveta dopunio tužiocima, biće organizovani izbori na nivou svih tužilaštava, na kojima svaki tužilac može da glasa za upražnjena mesta za jednog od kandidata koji se kandiduje. Kako se navodi, da bi bio kandidat za člana Tužilačkog saveta, kandidat mora da ispunjava nove kriterijume kao što su menadžerske sposobnosti, visok integritet, da ne bude u srodstvu ili krvnom srodstvu sa bilo kojim poslanikom, članom vlade, pa čak i predsednikom.

Ministarka Hadžiu je istakla značaj ovog amandmana.