Inicijative mladih za ljudska prava: Objaviti sporazum o otvaranju arhiva

Inicijativa mladih za ljudska prava
Izvor: RTK

Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija (YIHR Srbija) i Inicijativa mladih za ljudska prava Кosovo (YIHR Кosovo) zahtevaju od pregovaračkih timova Beograda i Prištine da što pre objave dokument na srpskom i albanskom jeziku o razmeni lii otvaranju tajnih arhiva kako bi javnost, a pre svega porodice nestalih, bile upoznate sa daljim koracima u potrazi za nestalim osobama, prenosi RTK.

"Naše dve organizacije zahtevaju da Vlada Srbije i Кosova, uz posredstvo EU, kroz jedan sporazum utvrde saradnju svih institucija u pogledu rešenja pitanja nestalih iz kosovskog sukoba koji bi pored ostalog, jasno regulisao i uskladio nacionalne propise kako bi se pronašla i otvorila različita arhivska građa", navodi se u saopštenju ovih organizacija.

Takav sporazum, kako su dodali, mora da ima mehanizme kontrole, koje će osigurati EU kao fasilitator, kao i periodične izveštaje o implementaciji.

"Takođe, potrebno je da Vlade Srbije i Кosova iniciraju izmene u krivičnom zakoniku, kao i u zakonima o nestalima, tako da prisilni nestanak postane posebno krivično delo shodno Кonvenciji UN-a o zaštiti svih osoba od prisilnih nestanaka kako bi se ubrzalo otkrivanje nestalih i procesuirali oni koji informacije skrivaju", naveli su oni.