Istoričar Silja tvrdi: Kosovo je reč ilirskog porekla, nema slovensku etimologiju

Sabit Silja
Izvor: Klan Kosova

Direktor Instituta za istoriju "Alji Hadri" Sabit Silja rekao je da je ime Kosova ilirskog porekla i da nema slovensku etimologiju, prenosi Kljan Kosova.

Silja je rekao da se ime Kosovo susreće i u drugim krajevima, kao što su Bosna i Makedonija, gde god se ilirski etnos razvijao.

"Tumačenje u pogledu pojma Kosovo dao je hrvatski akademik Josip Roglić, koji je s pravom naglasio da čitava terminologija i geografski nazivi na Ilirskom poluostrvu pripadaju ilirskom jeziku, ime Kosovo je ilirskog porekla i nema slovensku etimologiju. Upravo smo se sa terminom Kosovo susreli i u drugim delovima, u Bosni, Makedoniji, Dalmaciji, svuda gde se razvijao ilirski etnos“, rekao je Silja.

Povodom izjave predsednika Skupštine Srbije, Ivice Dačića, koji je pre nekoliko dana rekao da Kosovo treba da promeni ime, Silja je istakao da su "navikli na ova izvrtanja koja srpska istoriografija stalno pravi".

"Što se tiče izjave Ivice Dačića, nisam impresioniran, mi istoričari smo navikli na takva izvrtanja, Kosovo je u 19. veku opisivano kao Stara Srbija, pa je to rezultat projekta koji je Srbija vodila 1844. godine u "Načertaniju“ i iste godine i „Megali Idea“, dva projekta koja su imala za cilj da podele albanske zemlje i da kao linija podele između njih bude Drina”, naglasio je Silja.

Silja je naglasio da su sve ove promene u nazivima Kosova bile usmerene ka lakšoj denacionalizaciji Albanaca.

"Do 1912. godine ovaj naš deo se prema srpskoj istoriografiji smatrao Starom Srbijom, od 1913. godine, bez proglašenja nezavisnosti Albanije do 1915. godine, imamo još jedan naziv iz srpske istoriografije, koji ove zemlje naziva zemljama oslobođenim u nekim slučajevima i kao Stara Srbija, dok po završetku Prvog svetskog rata počinje se sa trećom politikom gde su albanske oblasti današnjeg Kosova i Makedonije nazvane drugim imenom - Južna Srbija, i ovaj naziv će trajati do Drugog svetskog rata. Tada je nakon drugih teritorijalnih podela Kosovo podeljeno na regione, okruge, a glavni cilj je bio lakša denacionalizacija Albanaca. Na kraju Drugog svetskog rata Kosovo će se zvati "Metohija“, što se odnosilo za teritoriju Prizrena i Peći, a termin je izveden od grčke reči i ima značenje reči crkveni“, objašnjava Silja.

Prema njegovim rečima, konačnu reč bi trebalo da daju lingvisti i etimolozi, dok on, kao istoričar, veruje akademiku Josipu Rogliću, koji je, prema njegovim rečima, rekao da su svi nazivi ilirskog poluostrva bili deo ilirskog jezika i nemaju nikakve veze sa Slovenima.