Jaredić: U uslovima izolacije moguće povećanje porodičnog nasilja

porodično nasilje
Izvor: pixabay.com, ilustracija

Predsedavajuća SO Zvečan Biljana Jaredić upozorila je da je u uslovima pandemije koronavirusa i propisanih mera izolacije i ograničenog kretanja, moguće povećanje stope nasilja u porodici, naročito nad ženama i decom.

Nasilnici ponekad koriste izolaciju kao taktiku za održavanje kontrole nad osobom koju zlostavljaju, ukazala je ona.

"Pandemija je uzrokovala probleme koji menjanju dinamiku, način i stil života, dnevne rutine i koji mogu izazvati nasilje u kući posebno u situacijama u kojima je partner izgubi radno mesto kao i finansijskim naporima koje imaju porodice. Imajući u vidu da deci, koja su trpela ili i dalje trpe nasilje u porodici, škole na jedan način predstavljaju beg od realnosti, a pošto su sada obrazovne institucije zatvorene, povećana je mogućnost jačanja konflikta i agresije prema njima“, ukazala je Jaredić.

Ona je apelovala na sve koji deluju o oblasti borbe protiv porodičnog nasilja da je potrebno učiiti dostupnim deci i roditeljima sve informacije o servisima pomoći i podrške.

„Takođe, apelujem na organizacije civilnog društva da uzmu veće učešće u organizaciji podrške institucijama, van svojih projektnih aktivnosti i zamolim za veću koordinaciju između svih zainteresovanih strana.

Apelujem da se kreiraju mehanizmi za prijavljivanje koji odražavaju potrebe žrtava tokom ove situacije i naglašavam da se ima u vidu izrazito teška i delikatna situacija u kojoj su se našle višestruko ranjive kategorije žena, one koje žive na selu i u udaljenim naseljima, žene sa invaliditetom, izbegle i raseljene žene kao i žene starije od 65 godina“, ističe  Jaredić.