Jašaraj: Neodgovorna odluka Ministarstva o nabavci udžbenika

Rahman Jašaraj
Izvor: Reporteri

Ministarstvo prosvete objavilo je konačnu odluku kojom se predviđa da roditelji nabave udžbenike, uz subvencije Vlade apliciranjem preko platforme e-Kosova, a predsednik Ujedinjenog sindikata obrazovanja, nauke i kulture Rahman Jašaraj usprotivio se toj odluci i nazvao je neodgovornom, prenosi Indeks onlajn.

"Mi stojimo iza našeg stava da to što je Vlada uradila nije u redu. Kurtijeva vlada pretpostavlja da ne postoje alati za savremenu tehnologiju 21. veka, bar su morali da pronađu alate i izdvoje za udžbenike. Ali, sredstava ima jer oni sami izjavljuju da je budžet u redu", rekao je Jašaraj.

Dodao je da će cela ta situacija otežati rad roditeljima, nastavnicima i učenicima.

"Ono što su postavili kao neku vrstu cene, nadam se da će biti dovoljno, ali ne verujem. Za jedan predmet treba raditi iz dva do tri udžbenika, gde smo takođe imali razumne žalbe roditelja na teške torbe i štetu koju nanose deci, ali ona nije analizirala tu situaciju“, naveo je Jašaraj.

Smatra da cpočetak školske godine donosi probleme, jer neće svi učenici dobiti udžbenicike u isto vreme.