Kancelariji za mlade u Gnjilanu 1.3 miliona dinara za realizaciju projekta od Ministarstva turizma i omladine

Privremeni organ opštine Gnjilane u Gornjem Kuscu
Izvor: Privatna arhiva

Kancelarija za mlade u Gnjilanu u sardnji sa Privremenim organom Gnjilane učestvovala je na Javnom konkursu podrške jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou Ministarstva za turizam i omladinu Srbije, gde se predstavila projektom "Aktivni i mladi". Iz Ministarstva izdvojeno je 1.3 miliona dinara za taj projekat, a sredstva će, prema rečima predstavnika Kancelarije za mlade, biti iskorišćena za opremanje i adaptaciju prostornih kapaciteta.

Mirjana Savić iz Kancelarije za mlade izjavila je za Kosovo onlajn da postoji kancelarija koju koriste, međutim, ona nije opremljena i samim tim rad je otežan, pa će sredsva koja su odobrena od Ministarsva turizma i omladine biti utrošena za adapaciju prostornih kapaciteta - kupovinu računara, projektora i dodatne opreme. 

„Problem nameravamo da rešimo opremanjem Kancelarije za mlade sredstvima koje smo dobili od strane Ministarstva turizma i omladine, koja će u budućnosti biti jezgro aktiviranja mladih i unapređenja kvaliteta života mladih. Svrha projekta je unapređenje znanja i veština mladih u novoopremljenom prostoru u oblastima koje su mladi sami prepoznali kao najpotrebnije. Očekivani efekti projekta na duži vremenski period su obezbeđivanje uslova za rad sa mladima i prostora za edukaciju i njihovo aktivnije angažovanje“, rekla je Savić.

Ona je istakla da je osnovni zadatak projekta da se kroz unapređenje prostornih kapaciteta Kancelarije za mlade omogući aktiviranje omladine u opštini Gnjilane. 

„Mladi na teritoriji opštine žive u ruralnim sredinama u kojima ne postoji nijedan vid ovakve kancelarije. Time bi se stvorili uslovi u lokalnoj sredini za kvalitetniji život mladih i njihovo aktivno učešće u društveni život. Nepostojanje objekta u kojem bi se mladi ljudi okupljali direktno dovodi do njihove pasivizacije i nemogućnosti ostvarivanja svih potencijala vezanih za omladinu“, dodala je Savić.

Napomenula je da na teritoriji opštine Gnjilane postoji veliki broj mladih, talentovanih ljudi, kojima je potrebno pružiti podršku kao i mogućnost za dalje usavršavanje. 

„Pored navedenih promena u smislu aktiviranja mladih, prepoznavanje potreba mladih i njihovo uključivanje u kulturne, sportske i obrazovne sadržaje, projekat donosi i inovaciju u vidu adaptirane i funkcionalne za rad Kancelarije za mlade gde će se sprovoditi omladinska politika i obavljati svi drugi poslovi od ineteresa za mlade, a koji su u skladu sa Nacionalnom strategijom za Mlade Republike Srbije“, navela je Savić.

Ona je istakla da je KZM Gnjilane već realizovala nekoliko akcija, poput predstave „Filimonovi“ koja je u saradnji sa Gnjilanskim amaterskim pozorištem održana u Šilovu i Prekovcu.

Kancelarija za mlade Gnjilane smeštena je u prostorijma Privremenog organa u Gornjem Kuscu.