Kfor izveo vežbu "Mračni anđeo" u kampu "Sparta" u Dečanima

Mračni anđeo
Izvor: Kfor

Multinacionalni kinetički aspekti Regionalne komande Zapad izveli su vežbu "Mračni anđeo" u kampu Sparta u Dečani u cilju poboljšanja i proširenja operativne spremnosti saopštio je Kfor.

Kako se navodi, vežba predstavlja složenu aktivnost zasnovanu na temi treninga kontrole gužve i nereda, sa operativnom analizom fokusiranom na scenario koji karakterišu posebno agresivni stavovi, sa zbrinjavanjem povređenih osoba i posledičnom evakuacijom MEDEVAC-a.

Dodaje se da je integrisana unakrsna obuka posvećena održavanju pune operativne sposobnosti i povećanju specifičnog znanja, kroz razmenu stečenih iskustava.

"To je, u stvari, bila naprednija i složenija faza prethodno sprovedenih modula obuke, rezultat operativnog koncepta koji su primenili multinacionalni kontingenti koji čine misiju Zajedničkog preduzeća u italijanskom Kampu Vilađo. Vežba 'Mračni anđeo' izvedena je dinamično, koncentrisano u ritmovima izvođenja, na terenu su bile uključene jedinice Kinetičkog bataljona 'RC-W', od kojih su austrijska četa 'Alfa COY' i italijanska četa 'Siera COY' raspoređene u opremi za nerede i aktivirane od strane opozicionih snaga koje je obezbedila četa hrvatskog kontingenta 'Čarli COY' ", navodi se u saopštenju Kfora.

Komandant Kinetičkog bataljona "RC-W" potpukovnik David Puljise naglasio je da se aktivnost pokazala izuzetno profitabilnom u kontekstu naučenih lekcija, kao polazna osnova za kontinuirani napredak u efikasnosti uključenih snaga i efektivnosti brzog ispunjavanja mandata Kfora prema Rezoluciji 1244 UN iz 1999. godine.