Koha: Izveštaj o radu Tužilaštva pun nedostataka

sudnica
Izvor: Radio Slobodna Evropa

U izveštaju Tužilaštva o radu za proteklih šet meseci kaže se da je rešeno više od 20.000 predmeta, ali kako piše Koha, nije precizirano koliko je krivičnih prijava odbačeno, za koje predmete su naložene istrage, kao i koji slučajevi su završeni podizanjem optužnice ili obustavom istražnog postupka.

Kako navodi taj medij, u izveštaju od 75 stranica o šestomesečnom radu, Tužilaštvo je saopštilo vrlo malo detalja o tome kako su rešavali slučajeve u tom periodu.

Tako je rad Tužilaštva u privrednim zločinima i korupciji sažet svega na jednoj stranici.

Nedostatak izveštaja je i mali broj podataka i detalja o izvršenim krivičnim delima korupcije i ekonomskog kriminala, kao i kako su ti slučajevi rešeni.

Kako zaključuje Koha, izveštaj Tužilaštva samo pokazuje glavne probleme istražnog sistema.

Postoji nekoliko kategorija krivičnih prijava, koje se uglavnom mogu svrstati u krivične prijave sa identifikovanim licima za koja tužilaštvo zna ko su, i krivične prijave za NN lica, za koje tužilaštvo nije identifikovalo navodne počinioce krivičnog dela.

Od oko 100.000 slučajeva, u više od 70.000 se ne zna ko je počinilac, pa se ispostavilo da je u samo 16 odsto krivičnih prijava poznat identitet počinioca i u nedostatku informacija, ti predmeti su obustavljeni.