Kosovska policija za privredni kriminal pokrenula istragu o izboru direktora civilnog vazduhoplovstva

Kosovska policija
Izvor: Kosovska policija

Policija za privredni kriminal započela je preliminarnu istragu zbog načina na koji je izabran direktor Kosovske uprave civilnog vazduhoplovstva, prenosi Koha.

Naime, u januaru 2019. Eset Beriša, bivši savetnik bivšeg ministra za infrastrukturu Palja Ljekaja izabran je za direktora te institucije.

Kosovska policija počela je da prikuplja informacije dan nakon što je Koha Ditore izvestila o navodima pravnih stručnjaka o menadžerskom iskustvu Beriše.

Kosovska policija uputila je 4. februara pismo Upravi za civilno vazduhoplovstvo u kom je navedeno da sektor za istragu privrednog kriminala prikuplja informacije o tom slučaju.

Preliminarna istraga, prema tom pismu, govori o tome kako je Eset Beriša bio zaposlen u CAV.

„Da bismo verifikovali i pronašli dokaze, tražimo od CAV da nam dostavi kompletan dosije generalnog direktora Eseta Beriše, od njegovog zaposlenja u CAV do njegovog poslednjeg postavljenja na mesto direktora”, piše u pismu policije za privredni kriminal koje je dostavljeno novinama.

To odeljenje je, takođe, zatražilo informacije o zakonskim kriterijumima koje kandidat mora da ispuni da bi zauzeo tu poziciju.

"Takođe tražimo da nam date relevantne informacije u vezi sa kriterijumima potrebnim za položaj generalnog direktora CAV", navodi se u pismu.

Agencija za borbu protiv korupcije takođe je započela istragu zbog izbora Beriše na to mesto.

"Možemo potvrditi da je u ovom slučaju pokrenuta istraga o sukobu interesa",  saopštila je ta institucija.

Na pitanje Kohe o toj istrazi Beriša je u svom odgovoru rekao da nije upoznat sa tim da su istražni organi tražili njegov dosije.

„Nisam ni informisan o tome. Međutim, mogu da potvrdim, kao i prošli put kada sam vam potvrdio dokumenta i dokaze, da je moj izbor za generalnog direktora  izvršen u potpunosti u skladu sa zahtevima člana 20. st. 1 i 3 Zakona o civilnom vazduhoplovstvu.

To se lako može dokazati činjenicama da sam obavljao funkciju šefa Kancelarije za pravne i regulatorne poslove od 2011. do septembra 2016. godine, koja traje više od pet godina, kako to zahteva član 20 zakon o kojem je reč ", rekao je Beriša u svom pisanom odgovoru.