Kurti imenovao Aljbuljenu Hadžiu za nacionalnog koordinatora za borbu protiv porodičnog nasilja

Aljbuljena Hadžiu i Aljbin Kurti
Izvor: Facebook

Kosovski premijer Aljbin Kurti imenovao je danas ministarku pravde Aljbuljenu Hadžiu za nacionalnog koordinatora za borbu protiv nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja.

Kurti je na Fejsbuku istakao da je cilj da se iskoreni nasilje nad ženama i devojčicama.

"Za dublju saradnju, uz međusektorski pristup i ojačan institucionalni lanac, odobrili smo Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama (2022-2026). Kao odgovor na nasilje, unapređujemo i pravni okvir. Napredovali smo kroz definisanje nasilja nad ženama kao krivičnog dela u Krivičnom zakoniku", naveo je Kurti.

Kako dodaje, pruža se i besplatna pravna pomoć žrtvama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, bez obzira na socio-ekonomski status.

"Da bismo im finansijski olakšali suočavanje sa posledicama nasilja, doneli smo Zakon o obeštećenju žrtava krivičnih dela. Prilagodili smo pravni osnov za dodatne kazne za osobe koje su proglašene krivim za nasilje u porodici i seksualno zlostavljanje, kao i davanje prioriteta istragama i suđenjima za ove slučajeve. Pokrenuli smo Protokol za tretman seksualnih napada i povećali sredstva za usluge skloništa za više od 100 odsto do 2023. godine", navodi.

Usvajanjem Nacrta zakona o socijalnim i porodičnim uslugama, kako ukazuje Kurti, započeta je duboka reforma centara za socijalni rad.

"Za jedinstveno izveštavanje, kreiramo nove module u nacionalnoj bazi podataka o nasilju u porodici.
U cilju sprečavanja ponavljanja nasilja, doneli smo Nastavni plan i program za obuku stručnjaka za pružanje programa za počinioce nasilja u porodici. Krajem novembra, tačnije 29. novembra pokrećemo Nacionalni program za počinioce nasilja nad ženama", dodao je.

Kurti poručuje da je potrebna zajednička institucionalna i društvena posvećenost.

Navodi da je Ministarstvo pravde planiralo više od 80 aktivnosti u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", koja će biti otvorena 25. novembra.

"Rad na iskorenjavanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama i devojčicama ne prestaje, nastavlja se svakim danom", poručio je Kurti.