Lekari na Kosovu izloženi fizičkom i verbalnom nasilju

lekarka
Izvor: Koha ditore

Predsednik Lekarske komore Plјeurat Sejdiu kaže, da je na osnovu istraživanja urađenog širom Kosova, 78,8 odsto lekara izjavilo da su doživeli neki oblik nasilja, bilo fizičko ili verbalno, а оno što zabrinjava je da se u 2,7 odsto slučajeva nasilje nastavlja izvan zdravstvenih ustanova.

Direktor bolnice u Uroševcu Jeton Zećiri, rekao je za Radio slobodna Evropa kako se takav slučaj dogodio u bolnici koju on vodi.

„U toku dežurstva 6. novembra posle ponoći, tokom pružanja medicinske intervencije neki od pratilaca pacijenta su se fizički sukobili sa osobljem bolnice pa su medicinski radnici bili prinuđeni da u pomoć pozovu policiju“, objašnjava Zećiri.

U vezi sa tim slučajem, Osnovno tužilaštvo u Uroševcu je saopštilo da su dve osobe privedene zbog napada na službeno lice, odnosno lekara, na njegovom radnom mestu.

S druge strane, Lekarska komora smatra uznemirujućom činjenicu da odgovorne institucije, posebno Tužilaštvo, svojom pasivnošću "stimulišu te napade koji su već postali svakodnevna pojava".