Lekari ponovo ordiniraju u Lipljanu i srpskim selima duž reke Sitnice

Lekari
Izvor: Kosovo Online

U lokalnim ambulantama u Lipljanu i srpskim mestima duž reke Sitnice, nakon dužeg vremenskog perioda, preglede pacijenata počeli su da obavljaju lekari opšte medicine. 

U Lipljanu funkcioniše improvizovana amubulnta napravljena od kontejnera. Lekari Doma zdravlja iz Gornje Gušterice tokom cele nedelje obavljaju preglede pacijenata. 

“Ambulanta u Lipljanu koja radi u sastavu Doma zdravlja Donja Gušterica pruža osnovne usluge pregleda pacijenata od strane izabranih lekara. Imamo osnovne preglede, prepise terapija i u zavisnosti od procene pacijente šaljemo dalje, do bolnice u Gračanici ili na laboratorijske analize u naš Dom zdravlja. U stalnoj smo komunikaciji i sa lekarima specijalisitima u bolnici u Lapljem selu”, kaže doktorica Ivana Topalović.

Srbima u Lipljanu stalno prisustvo lekara znači puno. 

“Mnogo nam znači prisutvo lekara. Ne možemo stalno da idemo do Lapljeg sela ili Gušterice. Bolje je da imamo lekara nego da nemamo jer nemamo ni prevoz da odemo do tih mesta. Koristimo kombi prevoz da bi tamo otišli”, kazao je Slobodan Rašić. 

Na par kilometara od Lipljana u mestu Lepina lekar opšte prake ordinira tri puta nedeljno. Lokalna ambulanta je dobro uređena gde zdravstvene usluge koristi oko 1.000 ljudi iz Lepine, Radeva i Skulaneva. Lekari i medicinsko osoblje pored opštih pregleda obavljaju kućne intrevencije na zahtev pacijanata, pružaju kompletne laboratorijske analize i stomatološke preglede.

“Ljudima dosta znači što smo im u blizini da dođu izmere pritisak, urade EKG i obave neke osnovne preglede i labaratorijske analize. Jako je bitno da ne idu dalje i ne koriste kombi prevoz u trenutnim okolnostima. Ljudi su ovde jako dobri, ljubazni i zahvalni. Naša saradnja sa pacijentima i stanovništvom je veoma dobra", kazala je doktorka Snežana Stolić. 

U mestima Rabovce i Staro Gracko lekari opšte prakse jednom nedeljno obavljaju preglede, dok u ambulanti u Suvom Dolu lekar dolazi tri dana u sedmici.