MCC: Razgovaramo sa Vladom Kosova o konačnom predlogu za gasovod

gasovod
Izvor: borba.info

Projekat za povezivanje Kosova sa postojećim gasovodom u Severnoj Makedoniji povezan je sa globalnim ciljevima dekarbonizacije do 2050. Gasovod, ako ga Kosovo odobri i izgradi kao rezultat saradnje sa “Milenijum Čelendž Korporejšn” (MCC), trebalo bi da bude spreman da se kasnije koristi za transport vodonika, dok će se gas privremeno koristiti, prenosi Reporteri.

Ovo je ekskluzivno potvrdila američka ambasada u Prištini, dok je MCC potvrdio da su u toku razgovori sa kosovskom vladom o gasnom projektu i pružio detalje o projektu.

Pitanje projekta koji bi omogućio priključenje Kosova na sadašnji gasovod koji se nalazi u Severnoj Makedoniji izazvao je debate i sukobe na Kosovu, jer je to projekat koji je predložila američka MCC, a Vlada Kosova još nije vratila konačan odgovorite da li će ga podržati kao takvog.

U vezi sa ovim pitanjem, Gazeta ekspres je dobila odgovor od MCC -a koji je potvrdio da je Vlada Kosova uz pomoć MCC-a još u procesu izrade konačnog predloga u vezi sa projektom povezivanja do gasovoda.

„Suštinski element MCC modela je država kao vlasnik, što znači da programe razvijaju i vode partnerske zemlje. Razvoj projekta u sektoru gasa identifikovan je kao potencijalna investicija tokom početne analize, kao i sa drugim projektima kao što su energetski kapaciteti, smanjenje tehničkih gubitaka i razvoj radne snage. Međutim, Vlada Kosova, uz pomoć MCC -a, još uvek je u procesu izrade konačnog kompaktnog predloga. Tokom ove razvojne faze, Vlada Kosova će koristiti studije izvodljivosti, procene uticaja na životnu sredinu i društvo i druga istraživanja i analize kako bi dalje utvrdila svoj predlog, uključujući potencijalne projekte", rekao je Mark Rokvel-Pate, portparol MCC-a.

On je naglasio da MCC održava otvoren, transparentan i tekući dijalog sa kosovskom vladom.

“Vlada Kosova, uz pomoć MCC-a, još uvek je u procesu izrade formalnog kompaktnog predloga ”, poručio je Rokvel-Pate na pitanje da li su od Vlade Kosova dobili zvaničan odgovor u vezi sa projektom gasovoda.