MOR: Više od 40 miliona ljudi žrtve modernog ropstva

Moderno ropstvo
Izvor: Kosovapress

Danas se obeležava Svetski dan ukidanja ropstva koji ima za cilj da skrene pažnju na moderne oblike ropstva, a prema podacima Međunarodne organizacije rada, više od 40 miliona ljudi širom sveta su žrtve modernog ropstva, piše Kosova pres.

Moderni oblici ropstva su seksualna eksploatacija, dečji rad, prisilni brakovi i prisilno vrbovanje dece u oružanim sukobima. Ovaj dan se poklapa sa datumom usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o suzbijanju trgovine ljudima.

Osim toga, više od 150 miliona dece podvrgnuto je prisilnom radu što čini jedno od deset dece širom sveta.

Procenjuje se da je 40,3 miliona ljudi u modernom ropstvu, uključujući 24,9 miliona na prisilnom radu i 15,4 miliona u prisilnom braku. Na svakih 1.000 ljudi u svetu dolazi 5,4 žrtve modernog ropstva, dok su jedna od četiri žrtve modernog ropstva deca.

Žene i devojčice su neproporcionalno pogođene prisilnim radom, čineći 99 odsto ukupnog broja žrtava.