MUP Srbije raspisao konkurs za upis 1.100 budućih policajaca

MUP Srbije
Izvor: MUP Srbije/Fejsbuk

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.100 budućih policajaca koji traje do 29. decembra. Biće primljeno: 550 policajca, 300 polaznika za saobraćajnog policajca i 250 graničnih policajca, koji će raditi u Beogradu, ali i u još 26 policijskih uprava širom Srbije, prenosi RTS.

Nemanja Radović, pomoćnik načelnika Centra za osnovnu policijsku obuku rekao je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, da je u Ministarstvu unutrašnjih poslova urađena analiza policijskog posla i istraživanje stavova građana o policiji i policijskim službenicima.

"Konsultovali smo mnogobrojne međunarodne i nacionalne organizacije i tela kao i unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjeg poslova i prisustvom na naučnim i stručnim skupovima kao i evaluacijom nastavnih planova i programa, došli smo do poželjnog obrazovnog profila policajca za obavljanje osnovnih policijskih poslova", rekao je Radović.

Na osnovu toga su i propisana pravila, procedure i kriterijumi na osnovu kojih se vrši selekcija budućih policijskih kadrova, a sve je propisano uredbom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Uslovi konkursa

Govoreći o uslovima za konkurs, Radović je rekao da pravo učešća na konkursu za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku ima lice koje je državljanin Republike Srbije.

Potrebno je da ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji neprekidno najmanje godinu dana do trenutka predaje prijave.

Takođe, potrebno je da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju konkuriše.

"To su obično policijske uprave jer raspisujemo konkurse za svih 27 policijskih uprava. Da ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ili da ima završene osnovne ili strukovne studije Kriminalističko-policijskog univerziteta ukoliko su u pitanju svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta. Da nemaju manje od 18 i ne više od 24 godine starosti, odnosno da nemaju više od 27 godina ukoliko su to u pitanju svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta", napominje Radović.

Zatim da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa zakonom o policiji za te kandidate. Da poseduju važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije.

"I naravno, jedan od najbitnijih uslova za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radno mesto ovlašćenih službneih lica je da ispunjavaju i kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti“, istakao je Radović.

Izbor kandidata, kvalifikacioni ispit

Postupak izbora kandidata podrazumeva opšti lekarski pregled, kvalifikacioni ispit i specijalistički lekarski pregled.

"Opštim i specijalističkim lekarskim pregledom se utvrđuje zdravstveno stanje kandidata. I on se sprovodi u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kao nadležnoj referentnoj ustanovi za utvrđivanje zdravstvenog stanja", kaže Radović.

Prema njegovim rečima, kvalifikacioni ispit se sastoji iz četiri dela.

"Prvi deo je provera jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika. Drugi deo je provera psihološkog statusa kandidata. Treći deo je provera bazično-motoričkih sposobnosti, odnosno fizičkih sposobnosti. I poslednji u nizu segmenata kvalifikacione ispita jeste intervju pred tročlanom komisijom", objansio je Radović.

Kako kaže, to je veoma kompleksan i složen kvalifikacioni ispit i zato se biraju najbolji kandidati.

Plan i program školovanja koji traje 22, 26 i 29 nedelja

Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije kaže da je na osnovu jednog procesa izvršena kategorizacija nastavnog plana i programa od osnovnog ka specijalističkim.

"Za policajca opšte nadležnosti obuka traje nešto kraće. Za policijskog službenika, recimo, saobraćajne policije ona je najduža zato što se upravo profilisalo da je potreba da se prime odmah kandidati koji će raditi uviđaje saobraćajnih nezgoda", kaže Belencan.

Kada govorimo o uviđaju saobraćajnih nezgoda, treba reći da se on sprovodi prema zakonu o krivičnom postupku. To znači da će kandidati tokom tog specijalističkog dela, kada završe osnovni deo, ući u jednu specifičnu obuku u kojoj će se baviti pre svega uviđajem saobraćajnih nezgoda, naveo je Belencan.

Uviđaj traži znanje, razumevanje, veštinu

Prema njegovim rečima, uviđaj traži znanje, razumevanje, veštinu.

"Veštinu će steći kada počnu da rade, a na obuci u Centru za osnovnu policijsku obuku dobiće bazična znanja u oblasti vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda", navodi Belencan.

Govoreći o graničnoj policiji, Belencan kaže da "granica postupa po direktivama direktno iz Evropske unije, koje moraju da se ispoštuju", tako da će oni tokom specialističkog dela obuke imati posebne obuke, postupanje sa migrantskim grupama, postupanje sa najranjivijim kategorijama.

U konkursu je naglašeno da će se izvršiti kategorizacija, odnosno da će posebne obuke imati granična policija i saobraćajna policija, a kolege opšte nadležnosti, zato što se bave opštom bezbednosti, odnosno rade poslove policije opšte nadležnosti - će imati jednu drugačiju obuku zbog specifičnosti postupanja, ističe Belencan.

Što se tiče nastave, kaže da će polaznici imati teoretski broj časova, da se upoznaju sa teorijom države i prava, sa bezbednošću, sa etikom, moralom policijskih službenika, kako ide obuka ulazi se u specijalistički deo.