Murati: Popis stanovništva 2022. godine biće kvalitetniji od prethodnog

Kosovo pres
Izvor: Kosovapress

Ministar rada, finansija i transfera Hekuran Murati rekao je tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova na Kosovu da je to važan nacionalni projekat, prenosi Kosovo pres.

Murati je izjavio je da će projekat popisa stanovništva 2022. godine biti kvalitetniji i pouzdaniji.

"Popis stanovništva 2022. godine pokriće još jednu prazninu u podacima, stvarajući tako čvrstu osnovu za osmišljavanje, sprovođenje i praćenje širokog spektra javnih politika koje će imati direktan uticaj na dobro stanje naših građana. Očekivanja su da će ovaj popis biti kvalitetniji od onog iz 2011. godine. Očekuje se da će se skratiti vreme objavljivanja konačnih izveštaja, pružiće se sigurnost u zaštiti statističkih podataka i minimizirati vreme ispitivanja", rekao je Murati.

Potpredsednica Vlade za manjine i ljudska prava Emilija Redžepi rekla je da je izvršna vlast zainteresovana za ovaj projekat, budući da se migracija na Kosovu povećala poslednjih godina.

"Vlada je zainteresovana za ovaj projekat, jer je migracija stanovništva u poslednje vreme na višem nivou. Zainteresovana sam za praćenje situacije manjih etničkih zajednica koje su zastupljene u našem sistemu. Daću doprinos ovoj važnoj temi u granicama svojih mogućnosti i verujem da će biti zastupljeni i stručnjaci etničkih zajednica koje su manjina", rekla je Redžepi.

Izvršni direktor Kosovske agencije za statistiku Iljiri Beriša rekao je da je glavna svrha popisa stanovništva da pruži bitne činjenice za kreiranje politike i administraciju na centralnom i lokalnom nivou.

"Glavna svrha popisa stanovništva je da pruži bitne činjenice za kreiranje politika, planiranje i administraciju na centralnom i lokalnom nivou. Takođe, osim statistike, cilj je sam po sebi da se omogući stvaranje okvira koji omogućava odabir uzoraka za sprovođenje brojnih istraživanja o različitim pitanjima kao što su rad, životni standard, migracije i druga, koja omogućavaju kontinuirano stvaranje važnih pokazatelja", rekao je Beriša.

Direktor popisa u Agenciji Avni Kastrati rekao je da su obrasci za popisni projekat opsežniji u odnosu na 2011. godinu. On je dodao da će ovom važnom projektu prethoditi intenzivna kampanja.

"Obrasci su se malo proširili u odnosu na 2011. godinu. Čim budemo imali tačan datum registracije, imaćemo intenzivnu kampanju komunikacije sa svim korisnicima i o obrascima će se razgovarati", naglasio je Kastrati.

Popis stanovništva trebalo je da se održi tokom ove godine, ali je zbog razvoja pandemije koronavirusa odložen za sledeću godinu.