Muzej žrtava genocida: Obustaviti obnovu kuće ratnog zločinca Džafera Deve u Južnoj Mitrovici

Kuća nacističkog kolaboracioniste Džafera Deve
Izvor: Facebook

Muzej žrtava genocida izrazio je oštru i odlučnu osudu i zabrinutost zbog početka procesa izvođenja mera zaštite na objektu kuće ratnog zločinca Džafera Ibrahima Deve u Južnoj Mitrovici i istakao da od inicijatora te ideje očekuje da obustave realizaciju tog projekta koji izaziva uznemirenje javnosti.

U saopštenju Muzeja žrtava genocida navodi se da posebno zabrinjava i uznemirava činjenica da se taj "sramotan i anticivilizacijski postupak odvija pod okriljem UNDP, Evropske unije i Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova".

Prenamena tog objekta u regionalni centar za kulturne aktivnosti Južne Mitrovice u najmanju ruku, kako se navodi, izaziva podozrenje ne-albanskih zajednica Južne Mitrovice u iskrenost pomenutog projekta.

"Čitav ovaj postupak predstavlja pokušaj zasnivanja procesa pomirenja među albanskom i drugim ne-albanskim zajednicama (u ovom slučaju, srpskom i jevrejskom) na činjenici da je za uzor skladnog, tolerantnog i mirnog međuetničkog života na Kosovu istaknuta osoba čija su dela tokom Drugog svetskog rata bila sve samo ne pokretačka sila dijaloga među zajednicama i njihove društvene kohezije", navodi se u saopštenju.

Muzej žrtava genocida očekuje da "inspiratori i realizatori ovog, u Evropi do sada nezabeleženog slučaja obnove objekta koji se vezuje za jednog ratnog zločinca", obustave planirane aktivnosti i odustanu od postupka koji sa pravom izaziva uznemirenje i zabrinutost javnosti.

"Ovime se glorifikuje jedan od osvedočenih ratnih zločinaca sa ovih prostora tokom trajanja Drugog svetskog rata", navodi se u saopštenju.

Ističu da zbog neposrednog učešća Džafera Ibrahima Deve u pripremanju i izvođenju zločina na Kosovu tokom 1944. godine nad srpskim i jevrejskim stanovništvom Muzej žrtava genocida smatra u najmanju ruku neprimernom odluku UNDP-a da podrži osnivanje i smeštanje regionalnog centra za kulturu u kući pomenute osobe.