Na Kosovu obeležen Svetski dan romskog jezika

Svetski dan romskog jezika
Izvor: Radio Kim

Romski jezik je sačuvan i zaštićen, kao neprocenjivo nematerijalno kulturno nasleđe treba da se sačuva od asimilacije i uvede u formalno obrazovanje na Kosovu, poručeno je danas sa skupa povodom Svetskog dana romskog jezika održanog u Prištini.

Izvođenjem romske himne “Đelem, đelem” i stihovima romskih poeta Kujtima Pačakua i Nedžipa Menekšea u Prištini je počelo obeležavanje Dana romskog jezika, preneo je Radio Kim.

O očuvanju jezika i kulture romskog naroda govorili su aktivisti, novinari i predstavnici institucija.

“Danas kada na svetu imamo više od 7.000 jezika, romski jezik je uspeo da opstane nakon 1000 godina migracije iz Indije. Romi koji su napustili Indiju očuvali su svoj jezik”, rekao je romski aktivista Ridvan Gaši.

Da je jezik bogatstvo jednog naroda saglasan je Gazmen Salijević.

“Asimilacija i dinamičan život čini da Romi mogu izgubiti svoj jezik. Ukoliko jezik i kultura nisu zaštićeni pisanjem poezije, knjiga na romskom jeziku, ja se bojim da će Romi izgubiti svoj jezik, jer se konstatno vrši asimilacija”, upozorio je Salijević.

Romski jezik je u zvaničnoj upotrebi u dve kosovske opštine – Gračanici i Prizrenu.

Iz Kancelarije povernika za jezik poručuju da postoji inicijativa da se to proširi i na opštine Kosovo Polje i Obilić.

“Praksa sa službenim jezicima u Gračanici, ali  iono što je praksa sa službenim jezicima uopšte na Kosovu pokazala je da priznanje nekog jezika kao službenog ne znači puno za očuvanje tog jezika i ne znači puno zajednici jer se u primeni tih odluka nailazi na puno poteškoća”, kazao je poverenik za jezike Slaviša Mladenović.

Pohvale na račun institucija izrekli su i novinar javnog servisa, redakcije na romskom.

“Prenošen na generacije, jezik je preživeo i opstao bez obzira što je više slušan i govoren nego što je pisan. To ukazuje na to koliko je romska zajednica jaka”, rekla je Sakibe Jašari.

“Kosovo i kosovsko društvo treba da se ponosi kao zemlja promoter romskog jezika i zajednice. Uvek trebamo da budemo ponosni kao Kosovari, kao Romi sa Kosova za prve inicijative koje se odnose na očuvanje romskog jezika”, kazao je romski novinar Avdi Misini.

Dan romskog jezika obeležen je prvi put 5. novembra, u Zagrebu 2008. Naredne godine usvojena je deklaracija koju su podržali delegati iz celog sveta da se ovaj datum obeležava kao Svetski dan Roma.