Na Kosovu za oko 200 zatvorenika nema uslova za psihijatrijsko lečenje

Zatvorenici
Izvor: Akta.ba

Na Kosovu trenutno postoji oko 30 zatvorenika koje hitno treba poslati na psihijatrijski pregled, ali se oni drže u popravnim ustanovama kršeći pravila o pritvoru, jer sud nalaže da se pritvor i psihijatrijski pregled izvrše u Institutu za sudsku psihijatriju, prenosi Kosovo pres.

Kosovo nema posebnu instituciju za rešavanje ovih slučajeva, ali ni u Institutu nema slobodnih mesta.

Neadekvatan tretman ovih osoba smatra se kršenjem ljudskih prava. U međuvremenu, Ministarstvo pravde kaže da su započete aktivnosti u okviru projekta za smeštaj ovih lica u posebne prostore u Kazneno -popravnom domu u Dubravi.

U svim zatvorima na Kosovu ima oko 200 ljudi kojima je potrebno psihijatrijsko lečenje. Prošle nedelje u Pritvorskom centru u Prištini izvršio je samoubistvo 33-godišnji muškarac. Imao je nalog za psihijatrijski pregled i pritvor u Institutu za sudsku psihijatriju.

Fatmire Haljiti iz kosovskog Centra za rehabilitaciju preživelih torture naglasila je da ništa nije učinjeno da se stvore uslovi i pravilno tretiranje ovih slučajeva.

„Zbog nedostatka mesta i prostora koji bi bili postavljeni na pravo mesto, dotični je počinio samoubistvo u Pritvorskom centru u Prištini, ustanovi u kojoj zapravo nije trebao biti, jer je stiglo pismo od suda, naredba da se premesti negde drugo”, rekla je Haljiti.

Štaviše, čak ni osoblje koje radi u popravnim ustanovama nema odgovarajuću obuku i teško mu je lečiti ovu kategoriju zatvorenika.

Nedostatak kapaciteta u Institutu za sudsku psihijatriju jedan je od glavnih problema zbog kojeg, kako kaže zamenik direktora Kosovske popravne službe Rasim Seljmani, oko 30 zatvorenika nije adekvatno zbrinuto, već su smešteni u popravnim ustanovama.

On je dodao da rade na lečenju zatvorenika sa mentalnim problemima u jednom od odeljenja zatvora u Dubravi.

„Radimo na tome da što pre povećamo kapacitete ustanova u ovom slučaju sudske psihijatrije, kako bi se ti ljudi lečili u zdravstvenim ustanovama, jer ovu kategoriju treba tretirati po zakonu, lečiti u zdravstvenim ustanovama, a ne u zatvora. Nažalost, za sada su kapaciteti takvi kakvi jesu. Ali, u bliskoj budućnosti radimo na tome da imamo kapacitete za sudsku psihijatriju i na jednom od odeljenja u zatvoru Dubrava, gde će se lečiti zatvorenici sa mentalnim problemima", rekao je on.

Savet za zaštitu ljudskih prava i sloboda smatra da je nepropisno rešavanje ovih slučajeva kršenje ljudskih prava.

Valentina Demoli iz CDHRF-a rekla da se, uprkos činjenici da su nekoliko puta pozivali na proširenje kapaciteta, tako nešto nije dogodilo.

„Sva dokumentacija koja garantuje prava osoba lišenih slobode kaže se da osim što imaju pravo na primanje određenih usluga, moraju dobiti i odgovarajuće usluge. Kažem da dobijaju usluge, ali ne dobijaju odgovarajuće usluge. Nepružanje odgovarajućih usluga u ovom izveštaju predstavlja kršenje ljudskih prava za ovu kategoriju osoba koje se trenutno nalaze u institucijama, bilo u pritvoru ili u zatvorskim ustanovama", rekla je Demoli.

Šef kabineta u Ministarstvu pravde Genc Nimoni rekao je da su posvećeni produbljivanju reformi u tretmanu i pravilnom smeštaju osoba osuđenih za mentalne poremećaje. Između ostalog, napominje da će biti smešteni u posebne prostore u okviru Kazneno -popravnog doma u Dubravi.

„Kazneno -popravna služba s Kosova je započelo aktivnosti na realizaciji projekta za smeštaj lica osuđenih sa mentalnim poremećajima u posebne prostore u okviru Kazneno -popravnog centra u Dubravi. Osim toga, predviđeno je povećanje kapaciteta Zdravstvene jedinice u KZ u Dubravi, koja će u ovoj jedinici služiti za pružanje neophodnih usluga ovoj kategoriji osuđenika“, kaže se u ovom odgovoru.

Ipak, iz CDHRF smatraju da je potrebno izgraditi zasebnu instituciju, jer se ne mogu svi rehabilitovati na jednom odjeljenju.

Inače, prema Zakoniku o krivičnom postupku, određeno je da osobe sa mentalnim smetnjama budu zadržane u zdravstvenim ustanovama.

Na Kosovu ne postoje posebne institucije za lečenje ovih osoba sa mentalnim poremećajima koje čine krivična dela. Međutim, nakon osnivanja Instituta za psihijatrijsku forenziku, sud je često izdavao naredbu da se njihov pritvor i ispitivanje obave u Institutu.