Nezakonito otpuštanje u javnom sektoru kosovski budžet košta više od 300.000 evra

Građani Kosova
Izvor: Kosovapress

Više od 300.000 evra koštale su kosovski budžet odluke sudova donete u periodu od januara do oktobra 2021. godine, po tužbama državnih službenika za nezakonito otpuštanje, prenosi Koha.

Tokom tog perioda, sudovi su doneli 178 odluka o radnim sporovima, u kojima su stranke bile institucije koje zastupa Državno pravobranilaštvo.

Od svih tih sporova, institucije su izgubile 109 sporova, 44 su dobile, pet presuda je vraćeno na ponovno suđenje, a jedna tužba je odbačena.

U izveštaju Pokreta "FOL" pod nazivom "Nezakonito otpuštanje u javnom sektoru i posledice po državni budžet" utvrđeno je da pojedinim institucijama nedostaje elektronska baza podataka sa podacima o otpuštenim radnicima.

Autorka istraživanja Aljbana Hasani rekla je da su tokom 2019. do oktobra 2020. godine državni službenici podneli 128 pritužbi na odluke o prestanku radnog odnosa u institucijama. Prema njenim rečima, njih 69 podneto je protiv odluka centralnih institucija.

Među institucijama sa najviše izgubljenih sporova u tom periodu bila je i opština Glogovac (65). Institucija sa najviše dobijenih sporova (16) je Ministarstvo unutrašnjih poslova.