Nezaposlenost Roma, Aškalija i Egipćana na Kosovu veća od 40 odsto, diskriminisani i u obrazovanju

Siromaštvo
Izvor: N1 Info

Nezaposlenost u zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana, veća je od 40 odsto, i to pitanje i dalje ostaje izazov, rečeno je na konferenciji za medije organizacije "Roma Versitas Kosova", uz napomenu da se pripadnici tih zajednica osećaju diskriminisano kada je reč o obrazovanju, prenosi Koha.

Na konferenciji je predstavljen projekat "Osnaživanje učenika kroz monitoring", čiji je cilj da podrži učenike koji pripadaju tim zajednicama da nastave sa školovanjem.

Fatlum Krieziu, jedan od koordinatora projekta, rekao je da pitanje zapošljavanja ostaje izazov za Rome, Aškalije i Egipćane, jer je više od 40 odsto pripadnika tih grupa nezaposleno.

"Tema zapošljavanja za Rome, Aškalije, Egipćane jedna je od najizazovnijih. Romska zajednica se po tom pitanju suočava sa svakodnevnim izazovima. Zapošljavanje je veliki izazov na Kosovu", kazao je Krieziu.

Šendriza Prokši, jedan od koordinatora, rekla je da se te grupe suočavaju i sa diskriminacijom u obrazovanju.

Ona je pojasnila da će u projekat biti uključeno pet opština - Peć, Prizren, Đakovica, Obilić i Gračanica.

"Romska zajednica, kao marginalizovana grupa, suočava se sa ograničenim pristupom obrazovanju, zapošljavanju i ključnim oblastima za svako društvo. Diskriminacija u obrazovanju je realnost za romsku zajednicu, dok Vlada Kosova gradi neadekvatne mehanizme, koji se kao takvi ne sprovode", kazala je Prokši.

Menadžer projekta Genc Broći rekao je da je cilj da se učenicima ovih zajednica pruži podrška kako ne bi napuštali školovanje, dodajući da projekat finansiraju Evropska unija i Savet Evrope.

Ove školske godine, dodaje, ciljnu grupu čini oko 300 srednjoškolaca, koji će biti korisnici projekta.

Konferencija je održana povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, koji je zvanično proglašen 1990. godine u Poljskoj tokom četvrtog Kongresa Međunarodne unije Roma, u čast prvog međunarodnog sastanka predstavnika Roma, održanog aprila 1971. godine.