Šubarić: Romska zajednica bogatstvo Gračanice; Devenport: OEBS posvećen poboljšanju položaja Roma

Nataša Tasić
Izvor: Kosovo Online

Povodom predstojećeg Međunarodnog dana Roma, 8. aprila, danas je u Domu kulture "Gračanica" održan svečani program. Predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić je tom prilikom poručila da postoji jasna politička volja za suočavanje sa problemima romske zajednice.

Obeležavanju Međunarodnog dana Roma prisustvovao je veliki broj pripadnika romske zajednice, šef Misije OEBS-a u Prištini Majkl Devenport, kao i operska diva Nataša Tasić Knežević.

Predsednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić istakla je da je Međunarodni dan Roma, dan romske kulture i tradicije ali i dan kada se podsećamo na izazove i probleme sa kojima se suočava romska zajednica.

"Ne možemo da kažemo da smo uspeli da rešimo sve probleme sa kojima se suočavaju naši građani iz romske zajednice. Jedno sigurno možemo reći, a to je da postoji jasna politička volja da se sa problemima suočimo i da ih rešavamo, a dokaz toga je veliki broj projekata koji su za nama i koje trenuto realizujemo", istakla je Šubarić.

Šubarić je navela da Misija OEBS i opština Gračanica imaju dobru saradnju naročito u podrši zajednicama.

"Želim da poručim svim članovima romske zajednice da je Opština Gračanica servis svih građana, i da ćemo naše aktvnosti u pravcu zaštite, podrške i promocije romske zajednice, kulture i jezika, nastaviti da jačimo u obimu i u sadržaju. Romska zajednica je bogatstvo naše opštine ne samo u etno-kulturnom smislu već i u doprinosu obrazovanju i kulturnom stvaralaštvu, na šta smo jako ponosni, a to je dokaz naših rezulata", poručila je Šubarić.

Šef Misije OEBS-a, Majkl Devenport istakao je da se pripadnici romske zajednice i dalje suočavaju sa diskriminacijom, problemom zapošljavanja, kao i da su češće izloženi raznim neželjenim situacijama, pa je sistemacka pomoć od strane vlade dobrodošla za romsku zajendicu.

"Misija OEBS i ja potvrđujemo našu posvećenost poboljšanju položaja Roma i pružanju podrške institucijama u ispunjenju njihovih obaveza iz oblasti ljudskih prava. Važno je da stavramo nove prilike za mlade ljude, zato je OEBS pomogao u izgradnji strategije za Rome i Aškalije", istakao je Devenport.

Devenort je podsetio da je Opština Gračanica pre devet godina, deklarisala romski jezik u službenoj upotrebi.

Savetnik za pitanja zajednica Saša Danić istakao je da posebno rade na ekonomskom osnaživanju žena iz romske zajednice.

"Opština Gračanica je direktno i indirektno uključena u više projekata koji doprinose boljitku romske zajednice. Takođe, opština ima i svoje redovne programe, kojima kao servis svih građana doprinosi razvoju romske zajednice u svim poljima. Svoju senzitivnost prema zajednicama Opština Gračanica pokazuje i dokazuje u svim poljima delovanja, od infrastrukture, programa socijalne podrške, i podrške interno raseljenima i povratnicama, do podrške razvoju kulture, očuvanju idnetiteta, jezika i tradicije", rekao je Danić.

Operska solistkinja Nataša Tasić Knežević poručila je da je kultura jedan od najjačih instrumenata pomoću kojeg može da se utiče na izgradnju stavova javnog mnjenja.

"Uprkos naporima da se poboljša položaj Roma u institucijama koji se bave romskim politikama, Romi su i dalje na marginama, ne moram da istaknem da su Romkinje tu u neznatnom broju potisnute, kako od svojih muških sunarodnika, tako i od pripadnika većinskih naroda koji nas Rome vide kao dobru priliku za izgradnju svojih karijera", istakla je Tasić Knežević.

Zamenik ministra za zajednice i povratak Gazmen Salijević kazao je da je važno da se radi na rešavanju problema sa kojima se suočavaju Romi.

"Sve izazove možemo da rešimo zajedno. Ovaj dan ne treba da bude samo dan kojim ćemo meriti uspehe ili neuspehe, već ovaj dan treba da bude ponos svih nas i Roma i ne Roma. Imamo puno velikih talenata, na koje želimo da vam ukažemo, od vas samo tražim da nam otvorite vrata, a ostalo ćemo svojim radom dostići", poručio je Salijević.

 
Tokom ceremonije obeležavanja Međunarodog dana Roma, upriličen je muzički program. Tom prilikom je Nataša Knežević uz klavirsku pratnju Danijela Eminovića izvela himnu Roma "Đelem, đelem", a prisutna publika ih je nagradila gromoglasnim aplauzom.

Međunarodni dan Roma službeno je bio proglašen 1990. u Serocku u Poljskoj, mestu četvrtog Svetskog romskog kongresa Međunarodne romske unije (IRU), u spomen na prvi veći međunarodni susret romskih predstavnika održan u Čelsfieldu kraj Londona 7. i 12. aprila 1971. Na tom kongresu je donesena odluka o romskoj himni za koju je izabrana pesma "Đelem, đelem" i odluka o zastavi koja ima plavu i zelenu boju koje predstavljaju nebo i zemlju. Na sredini zastave nalazi se točak, crvena čakra, koji predstavljaju migraciju Roma.