Od marta do juna novih 400 porodica na spisku za socijalnu pomoć

Redovi u Severnoj Mitrovici
Izvor: RSE

Pandemija kovid-19 pogoršala je ekonomsku situaciju na Kosovu, a pored zatvaranja preduzeća koja nisu preživela tešku finansijsku situaciju, povećao se i broj nezaposlenih, piše Koha.

Već šest meseci, najteže je u sektoru privrede, domaćinstvima, ugostiteljstvu, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu a kao rezultat ove situacije, povećao se broj porodica koje traže socijalnu pomoć.

Kosovska agencija za statistiku je objavila da se od marta povećao broj porodica koje koriste ovu pomoć i da je 417 porodica je dodato na spisak ove kategorije od marta do juna.

U martu je taj broj bio 24.198, a u junu 24.615.

Osvrćući se na gubitak posla tokom perioda suočavanja Kosova sa kovidom-19, ova agencija navodi da je u podacima iz prvog kvartala taj broj bio mali jer deo preduzeća nije zatvorio svoje aktivnosti.

Međutim, prema njihovim rečima, očekuje se da će uticaj pandemije na gubitak posla biti izraženiji u drugom kvartalu.

Predsednik Privredne komore Kosova Berat Rukići kaže da be se institucije trebale usredsrediti na stavljanje što više novca u opticaj.

Prema Rukićevim rečima, to se može postići javnom izgradnjom, sredstvima koja mogu ići na kapitalne projekte, direktnom podrškom preduzećima ili olakšavanjem njihovog pristupa finansijama putem banaka.

On dodaje da čeka deo pomoći za oporavak .

"Privredi je potreban novac u opticaju. Ovo je arterija koja održava ekonomiju živom i aktivnom. Bez novčanog toka nema prihoda za budžet niti je moguće da opstane privatni sektor“, rekao je on. to.

Stopa zaposlenosti u Anketi o radnoj snazi  za prvi kvartal  2020. iznosi 29,1 odsto.

Vodeći privredni sektori su trgovina sa 17,1 procenata zastupljenosti; proizvodnja za 12%, obrazovanje za 10,7% i građevinarstvo za 10,6%.

Prema rezultatima stručnog obrazovanja, u prvom kvartalu 2020. stopa nezaposlenosti je 25odsto.