Za više od 25.000 porodica na Kosovu socijalna pomoć nedovoljna

Socijalna pomoć
Izvor: pixabay.com

Od soijalne pomoći na Kosovu zavisi blizu 25.000 porodica dok je suma od 60 do 180 evra, koliko ona iznosti za jedan mesec, nedovoljna da se podmire i najosnovnije potrebe, otkriva Ljajmi.

Prošle godine, više od 25.000 porodica imalo je koristi od programa socijalne pomoći. U prva tri meseca 2019. godine 24.955 porodica, sa 102.355 članova, primalo je socijalnu pomoć.

Na kraju devetomesečnog perioda prethodne godine broj porodica koje primaju socijanu pomoć se smanjio.

Prema Kosovskoj agenciji za statistiku, u septembru se broj korisnika socijalne pomoći smanjio na 24.552 porodice, sa 99.718 članova.

Organizacije koje se bave zaštitom prava građana broj lica smatraju da je broj osoba koji su korsici socijalnih primanja uznemirujućim. Ocenjuju da su primanja u rasponu od 60 do 180 evra nedovoljna.

Određivanje socijalne pomoći vrši se prema broju članova porodice i troškovima potrošačke korpe, što je regulisano podzakonskim aktom koji donosi Ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

To praktično znači da samohrana osoba ili porodica sa jednim članom prima 60 evra mesečno, a porodica od 15 članova mesečno 180 evra.

Pored osnovne pomoći, porodica odabrana za sistem socijalne pomoći za svako dete do 18 godina starosti dobija i dodatnu novčanu naknadu u iznosu od pet evra.